Projev ministra dopravy na 30. kongresu ODS

8. dubna 2022, www.ods.cz

Projev ministra dopravy Martina Kupky na 30. kongresu ODS.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové,

jaký resort by mohl nejvíce slušet pravicové straně? No samozřejmě: doprava. A nejde jen o lingvistickou lahůdku!

Doprava je symbolem svobody a svobodného pohybu.

Je to také resort, který umožňuje zkracovat vzdálenosti mezi státy, mezi městy, a dokonce i mezi lidmi.

Je to resort, ve kterém se investuje, kde rostou nové stavby a kde přicházejí ke slovu také inovace a moderní technologie.

Doprava je také pohyb. Má směřovat dopředu a do budoucna.

Chopil jsem se vedení tohoto resortu rád.

Jedním z klíčových úkolů, které jsme si jako vláda uložili, bylo odpovědně hospodařit, šetřit, ale neomezit investice – a to se také podařilo. Přestože jsme schodek rozpočtu výrazně snížili, k žádným škrtům v investicích nedošlo. Naše vláda je proinvestiční a je to možné sledovat na všech běžících i připravovaných stavbách.

Doprava potřebuje energii. A nejen na elektrifikované železnici. Pokud máme posunout dopředu potřebné stavby a splatit historický dluh, znamená to za ty stavby bojovat. Směřovat v jejich přípravě s příslovečným tahem na branku. A veřejně přiznávat, že je opravdu chcete. Nebát se a pracovat.

Teď by měl následovat výčet těch staveb. Ale neudělám to. Stačilo by na jednu zapomenout a bylo by z toho hned mrzení. Tři nejdůležitější dálniční stavby ale zmíním – dálnice D35, Pražský okruh a dokončení D1.

A pak vysokorychlostní tratě. Úkol jako hrom. Důležitý stupeň k tomu, aby se po České republice dalo jezdit vlakem tak jako v zemích na západ od nás. Je to nejen krok ke zkvalitnění dopravní infrastruktury navíc nejvíce šetrné k životnímu prostředí, ale je to prokazatelně také další impulz ekonomického rozvoje. Formujeme výstavbu vysokorychlostních tratí nově jako přirozené součásti celé sítě, aby se zkrátily cestovní časy napříč celou republikou.

Další důležitá věc – digitalizace dopravních agend. To je něco, co lidé opravdu pocítí a co jim usnadní život. Rozšíříme digitální služby spojené s řidičákem i registrací vozidel. Už nebudeme muset doma schraňovat velké zelené plachty technických průkazů, postačí podívat se do registru. Díky nové digitální technické mapě zvládneme lépe koordinaci stavebních prací a všech uzavírek.

Ještě jednu součást svého resortu chci zmínit. Vesmírný program. Zní to možná trochu nadneseně v zemi, která nemá žádné rakety ani kosmodrom, ale nenechte se mýlit. V této oblasti působí 38 českých firem, které dodávají komponenty pro skutečné satelity i pro nosné rakety Vega a Ariane. V současné době už tyto inovace a soukromé aktivity přinášejí peníze do české ekonomiky. A neméně důležité je, že v rámci budoucího předsednictví EU může právě naše aktivita ve vesmírném programu měnit pohled na Českou republiku, aby přestala být vnímána jako laciná montovna pro západní firmy, ale byla vyspělou ekonomikou, kde vzniká vysoká přidaná hodnota a kde kreativní a pracovití lidé vyvíjejí nejnovější technologie a uvádějí je do života.

A také musím na závěr zmínit Ukrajinu, ale z jiného úhlu pohledu. Ruská agrese proti Ukrajině nám také ukázala, jak důležitá je dobrá organizace dopravy.

Uplynulé týdny přinesly několik příležitostí pocítit hrdost na to, jak Česká republika může fungovat pod tlakem náhlé krize. Že hned v prvních dnech po ruské agresi bylo možné organizovat dopravní pomoc Ukrajině, ať už v transportu zbraní a humanitární pomoci, tak i v přepravě lidí prchajících opačným směrem před válkou.

A chci tady vyzdvihnout zapojení všech, kteří jako zaměstnanci Českých drah, dalších dopravců, Správy železnic i Ministerstva dopravy prokázali v předchozích dnech mimořádnou houževnatost a solidaritu v pomoci Ukrajině.

Když jsme schopni dokonce jako jedni z prvních reagovat a obstát v době krize, musíme podobně fungovat a obstát i v klidnějších obdobích. Naše budoucí prosperita závisí také na tom, jak kvalitní budeme mít dopravní systémy, logistiku a schopnost všechno zorganizovat tak, aby věci správně fungovaly.

Co je cílem dopravy? Být ve správný čas na správném místě. V resortu dopravy pro to děláme maximum. A platí to i pro celou vládu i naši politickou stranu.

štítky: # # # # #