Proč jsem v politice?

  • „Chtěl bych žít ve státě, kde se zbytečně neutrácejí peníze za nejrůznější zbytečné dotace, dávky a neustále bobtnající úřady.”
  • „Chtěl bych žít ve státě, kde vládnou jednoduché zákony, kde je jednoduchý a srozumitelný daňový systém, kde stát i obce jen minimálně zasahují do života aktivních lidí, kteří se chtějí a umějí postarat sami o sebe.”
  • „Chtěl bych žít ve státě, který umí být solidární s těmi, kteří se o sebe postarat nemohou, ale který nenechá solidaritu zneužívat těmi, kteří se o sebe postarat nechtějí.”

O co usiluji:

Stát, který staví na svobodě a odpovědnosti lidí

Stojím o to, aby lidé mohli žít své životy bez neustálého nařizování, omezování a dohledu ze strany státu. Aby se pomoc našla pro ty, kteří ji skutečně potřebují.

Stát, který lidem nehází do cesty tuny papírů a razítek

Veřejná správa má být efektivní a úsporná. Nemá překážet. Stát, kraje ani obce si nemají vytvářet nové úkoly, aby ospravedlnily své bobtnání, úřady se mají méně starat o sebe a více o občany.

Stát, který lidi povzbuzuje k činorodým aktivitám

Důležitou podmínkou i motivací pro co nejpestřejší aktivity lidí je stabilní právní prostředí a nízké daně. Podporovat máme ty, kdo vedle své práce dělají něco navíc pro celou společnost. Vytvářet podmínky pro jejich aktivity, neházet jim klacky pod nohy.

Obec jako dům se zahradou, ve kterém se dobře žije

Usiluji o to, aby Líbeznice, Středočeský kraj, i celé Česko bylo místem, kde se dobře žije. Kde občané dostávají, co potřebují k životu. Kde je také baví žít.

Architektura, která vytváří příležitosti pro setkání

Je důležité, v jakém prostředí žijeme, jak se upravují veřejná prostranství a jak kvalitní veřejné budovy se staví. Je tu jednoduché rozlišení, dobrá architektura veřejného prostoru nenudí, ale ale naopak provokuje, staví se proti lhostejnosti a míjení. Nevede k izolaci, ale naopak vytváří příležitost k setkávání.


Další informace můžete nalézt zde: