Proč jsem v politice?

  • „Chtěl bych žít ve státě, kde se zbytečně neutrácejí peníze za nejrůznější zbytečné dotace, dávky a neustále bobtnající úřady.”
  • „Chtěl bych žít ve státě, kde vládnou jednoduché zákony, kde je jednoduchý a srozumitelný daňový systém, kde stát i obce jen minimálně zasahují do života aktivních lidí, kteří se chtějí a umějí postarat sami o sebe.”
  • „Chtěl bych žít ve státě, který umí být solidární s těmi, kteří se o sebe postarat nemohou, ale který nenechá solidaritu zneužívat těmi, kteří se o sebe postarat nechtějí.”

O co usiluji:

Stát, který staví na svobodě a odpovědnosti lidí

Stojím o to, aby lidé mohli žít své životy bez neustálého nařizování, omezování a dohledu ze strany státu. Aby se pomoc našla pro ty, kteří ji skutečně potřebují.

Stát, který lidem nehází do cesty tuny papírů a razítek

Veřejná správa má být efektivní a úsporná. Nemá překážet. Stát, kraje ani obce si nemají vytvářet nové úkoly, aby ospravedlnily své bobtnání, úřady se mají méně starat o sebe a více o občany.

Stát, který lidi povzbuzuje k činorodým aktivitám

Důležitou podmínkou i motivací pro co nejpestřejší aktivity lidí je stabilní právní prostředí a nízké daně. Podporovat máme ty, kdo vedle své práce dělají něco navíc pro celou společnost. Vytvářet podmínky pro jejich aktivity, neházet jim klacky pod nohy.

Obec jako dům se zahradou, ve kterém se dobře žije

Usiluji o to, aby Líbeznice, Středočeský kraj, i celé Česko bylo místem, kde se dobře žije. Kde občané dostávají, co potřebují k životu. Kde je také baví žít.

Architektura, která vytváří příležitosti pro setkání

Je důležité, v jakém prostředí žijeme, jak se upravují veřejná prostranství a jak kvalitní veřejné budovy se staví. Je tu jednoduché rozlišení, dobrá architektura veřejného prostoru nenudí, ale ale naopak provokuje, staví se proti lhostejnosti a míjení. Nevede k izolaci, ale naopak vytváří příležitost k setkávání.

Veřejné stavby mají lidi sbližovat, nikoli izolovat

V našem světě často potkáváme mnoho staveb účelných, a mnohem méně pohledných. Mou ambicí vždy bylo a bude, aby veřejné stavby měly v co nejvyšší míře obě tyto kvality. Ať jde o venkovskou tělocvičnu nebo dálnici od města k městu, propojení účelnosti a vizuální stránky věci vede občany k používání těchto staveb, pomáhá lidi sbližovat, nikoli izolovat.

Doprava je nezbytnou součástí svobodného života

Vzletné rčení říká, že doprava je krví ekonomiky. Výroba a obchod jsou jistě důležité, ale pro mne je doprava ještě mnohem více krví svobody. Právě možnost navštívit jiná města, kraje nebo země a odnést si z nich zkušenosti a poučení, je nezbytnou součástí svobodného života. Bez dopravy by nám nezbylo než sedět doma a přepínat z jednoho filmu nebo seriálu na druhý.


Další informace můžete nalézt zde: