blog

z médií

Architektura, která vytváří příležitosti pro setkání

Je důležité, v jakém prostředí žijeme, jak se upravují veřejná prostranství a jak kvalitní veřejné budovy se staví. Je tu jednoduché rozlišení, dobrá architektura veřejného prostoru nenudí, ale ale naopak provokuje, staví se proti lhostejnosti a míjení. Nevede k izolaci, ale naopak vytváří příležitost k setkávání.
více

Doprava je nezbytnou součástí svobodného života

Vzletné rčení říká, že doprava je krví ekonomiky. Výroba a obchod jsou jistě důležité, ale pro mne je doprava ještě mnohem více krví svobody. Právě možnost navštívit jiná města, kraje nebo země a odnést si z nich zkušenosti a poučení, je nezbytnou součástí svobodného života. Bez dopravy by nám nezbylo než sedět doma a přepínat z jednoho filmu nebo seriálu na druhý.

více

Veřejné stavby mají lidi sbližovat, nikoli izolovat

V našem světě často potkáváme mnoho staveb účelných, a mnohem méně pohledných. Mou ambicí vždy bylo a bude, aby veřejné stavby měly v co nejvyšší míře obě tyto kvality. Ať jde o venkovskou tělocvičnu nebo dálnici od města k městu, propojení účelnosti a vizuální stránky věci vede občany k používání těchto staveb, pomáhá lidi sbližovat, nikoli izolovat.

více

Stát, který lidi povzbuzuje k činorodým aktivitám

Důležitou podmínkou i motivací pro co nejpestřejší aktivity lidí je stabilní právní prostředí a nízké daně. Podporovat máme ty, kdo vedle své práce dělají něco navíc pro celou společnost. Vytvářet podmínky pro jejich aktivity, neházet jim klacky od nohy.

více

videakontakt

Martin Kupka

e-mail: martin.kupka@ods.cz
web: martinkupka.eu

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

telefon: +420 225 131 111