blog

z médií

Stát, který lidi povzbuzuje k činorodým aktivitám

Důležitou podmínkou i motivací pro co nejpestřejší aktivity lidí je stabilní právní prostředí a nízké daně. Podporovat máme ty, kdo vedle své práce dělají něco navíc pro celou společnost. Vytvářet podmínky pro jejich aktivity, neházet jim klacky od nohy.

více

Veřejné stavby mají lidi sbližovat, nikoli izolovat

V našem světě často potkáváme mnoho staveb účelných, a mnohem méně pohledných. Mou ambicí vždy bylo a bude, aby veřejné stavby měly v co nejvyšší míře obě tyto kvality. Ať jde o venkovskou tělocvičnu nebo dálnici od města k městu, propojení účelnosti a vizuální stránky věci vede občany k používání těchto staveb, pomáhá lidi sbližovat, nikoli izolovat.

více

Doprava je nezbytnou součástí svobodného života

Vzletné rčení říká, že doprava je krví ekonomiky. Výroba a obchod jsou jistě důležité, ale pro mne je doprava ještě mnohem více krví svobody. Právě možnost navštívit jiná města, kraje nebo země a odnést si z nich zkušenosti a poučení, je nezbytnou součástí svobodného života. Bez dopravy by nám nezbylo než sedět doma a přepínat z jednoho filmu nebo seriálu na druhý.

více

Architektura, která vytváří příležitosti pro setkání

Je důležité, v jakém prostředí žijeme, jak se upravují veřejná prostranství a jak kvalitní veřejné budovy se staví. Je tu jednoduché rozlišení, dobrá architektura veřejného prostoru nenudí, ale ale naopak provokuje, staví se proti lhostejnosti a míjení. Nevede k izolaci, ale naopak vytváří příležitost k setkávání.
více

videakontakt

Martin Kupka

e-mail: martin.kupka@ods.cz
web: martinkupka.eu

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

telefon: +420 225 131 111