Dopravní agendy se dotýkají života lidí velmi intenzivně a také je nejčastěji přivádějí na úřady, snažíme se, aby tam lidé trávili co nejméně času

3. srpna 2023, www.railtarget.cz

Magazín RAILTARGET přináší exkluzivní rozhovor s ministrem dopravy Martinem Kupkou. Redakce měla možnost se exkluzivně zeptat na několik otázek týkajících se desetiletého plánu investic a úspor v resortu dopravy a jeho vlivu na železniční dopravu. Ptala se také na současné ceny staveb a projektů železniční sítě. Ministr dopravy v rozhovoru mimo jiné prozradil, jaké klíčové projekty v rámci železniční dopravy plánuje realizovat v nadcházejícím období i jakým způsobem se pracuje na celkovém snížení administrativy.

Představil jste desetiletý plán investic a úspor v resortu dopravy. Jak se to dotkne železnice?

Pro železnici počítáme s klíčovými projekty, které bychom měli realizovat jako Česká republika v tom nadcházejícím období. Ať už se jedná o vysokorychlostní tratě nebo třeba důležité posílení kapacity hlavního koridoru. Vybudování dvoukolejné moderní trati mezi Velkým Osekem, Hradcem Králové a Chocní, je jedním z projektů, který by opravdu výrazně ulevil přetížené české železniční infrastruktuře. Nové trasy nutně potřebujeme proto, abychom se dokázali vypořádat s větší potřebou cestování a také s většími nároky na železniční nákladní dopravu. Pokud máme uvažovat v České republice o přesunu osobní dopravy i nákladní dopravy ze silnic na železnici, pak se bez železnice v nové stopě neobejdeme.

Velký důraz je kladen i na celkové snížení administrativy. Měly by se tím podle vás inspirovat i další resorty?

Já věřím, že ostatní resorty postupují stejným způsobem. Vzhledem k tomu, že se dopravní agendy dotýkají života lidí velmi intenzivně a jsou to právě dopravní agendy, které nejčastěji přivádějí veřejnost na úřady obcí s rozšířenou působností, tak se snažíme o to, aby tam lidé strávili co nejméně času. Pokud možno, aby tam v budoucnu vůbec žádný čas trávit nemuseli. Prostřednictvím portálu dopravy je možné objednat řidičský průkaz, pokud mu právě končí platnost, nebo pokud jste o něj nějakým způsobem přišli. Do budoucna chceme, aby bylo jednodušší například zajistit i registraci vozidla, pokud se stáváte jeho novým majitelem. Ani v tomto případě byste nemuseli nutně na úřad, ale proběhlo by to v pozadí, mezi těmi registry. Co pokládám také za důležité, že od prvního ledna příštího roku končí Velký technický průkaz jako zbytný dokument, který nutně nepotřebujeme, protože už teď jsou všechny údaje v registru vozidel. A díky portálu dopravy se také veřejnost může podívat jak na všechny technické údaje aktuálně využívaného vozidla, tak třeba i vozidla, které měl ten dotyčný jako svoje první auto.

Aktuálně se řeší i ceny českých železničních staveb. Co si o nich myslíte?

Upřímně mě straší, že se setkáváme v rámci soutěží s cenami vyššími, než jsou základní odhady projektantů. Pro nás to bude nutně znamenat větší důraz na zefektivňování projektů. Budeme tlačit projektanty do toho, aby pětkrát otočili každou korunu v podobě technických řešení. Musí se snažit v tomto směru opravdu vnímat, že pokud ty projekty budou znamenat v tuto chvíli zbytečně vysoké náklady, nebo dokonce náklady nedosažitelné pro Český stát, bude to ohrožovat vývoj infrastruktury. A totéž se snažíme sdělit i zhotovitelským firmám. Pokud se nám nepodaří v tomto směru opravdu dosáhnout nižších cen, může to ohrozit výstavbu železnice do budoucna.

S cenami infrastrukturních staveb souvisí i budoucí výstavba VRT, které budou v České republice podle prvotních finančních plánů jedny z nejdražších v Evropě. Jaké to má podle vás řešení?

Jak jsem zmiňoval, my budeme tlačit i na to, aby se opravdu podařilo snížit náklady i na projektování jednotlivých staveb. Chceme porovnat, za co podobné projekty vznikaly v okolních státech. Stejně tak budeme klást důraz na to, aby i výhledy financování, respektive nákladů na vysokorychlostní trati, odpovídaly tomu, za co se stavělo jinde ve srovnatelném území, například ve Francii, v Německu nebo ve Velké Británii.

(Autor: Jana Pavlovová)

štítky: # # # # # #