Inspekce si posvítí na přetížené kamiony. Bude se měřit stejně zahraničním i českým dopravcům, říká ministr Kupka

29. května 2024, Lidovky.cz

Podle některých odhadů jezdí po českých silnicích každý třetí kamion s nákladem těžším, než dovolují předpisy. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) nyní představil další z nástrojů, které by jim v tom měly účinněji bránit: Inspekci silniční dopravy. Ta bude moci nově sama kamion zastavit a provést jeho zevrubnou kontrolu.

Co se nyní mění na poli vážení kamionů a jejich přetěžování?

Chceme zásadně zlepšit efektivitu kontrol. Doposud je naše organizace Centrum služeb pro silniční dopravu musela provádět vždy v přítomnosti hlídky Policie České republiky, která měla příslušné pravomoci. Znamenalo to, že u všech kontrol, které vždy trvají delší čas, musela policie jen přihlížet a byla to pro ni ztráta času. Od 1. července 2025, pokud se nám novelu podaří prosadit v Poslanecké sněmovně, transformační proměnou dosavadního Centra vznikne Inspekce silniční dopravy.

Nepřibude žádný nový úřad ani jediný pracovník. Jediné, co se změní, je, že současné týmy budou mít pravomoci zastavit vozidlo a realizovat kontrolu. Tu i teď dělaly od A do Z včetně uložení sankce, uvalení kauce nebo zabránění jízdy. Jejich činnost ale nebude blokovat hlídky Policie České republiky nebo celníků. Děláme to po vzoru okolních států.

Jaká další opatření v tomto smyslu připravujete?

Od letošního 1. července by měla začít platit nová vyhláška, která usnadní vzdálené vysokorychlostní vážení a zjednoduší podmínky pro vymahatelnost sankcí, zejména směrem k zahraničním dopravcům. Aby se měřilo stejným metrem zahraničním i domácím. A do konce roku by na českých dálnicích mělo být v provozu třináct vysokorychlostních vah. Proměna Centra služeb pro silniční dopravu je ale ještě důležitějším reformním krokem, protože dohled státu nad silniční dopravou výrazně zefektivní.

Jednou z věcí, kterou bude mít Inspekce silniční dopravy také na starosti, bude dohled nad technickým stavem nákladních vozů, možnost měření emisí. Budou moci kontrolovat další nepovolené úpravy jako jsou například emulátory, vypojující dávkování AdBlue, což je jeden z rozšířených nešvarů. Zároveň jim bude příslušet kontrola tachografů, upevnění nákladu a dalších předpisů.

V jakém smyslu se změní přístup k zahraničním řidičům kamionů a samotným speditérům?

Díky instalaci dalších vysokorychlostních vah budeme mít šanci je efektivněji postihnout. Navíc budeme mířit na přestupce, kde to porušení je zcela jasné a významné. Dosavadní systém vyžadoval, abychom se dostali k poměrně podrobné dokumentaci vozidel a tam jsme naráželi na nedostupnost informací ze zahraničí. Vzhledem k tomu, že tyto informace podmiňovaly další postup, úřady obcí s rozšířenou působností byly v mnoha případech bezbranné.

Změna u dálkového dohledu vysokorychlostních vah zjednoduší podmínky na sledování celkového přetížení a další komunikace se zahraničím ohledně přesné technické specifikace toho vozidla nebude potřeba. Je to důležitá podmínka pro to, abychom dokázali dosáhnout stejně na zahraniční jako na domácí řidiče a společnosti.

Objevují se případy, kdy u sebe řidiči, především zahraniční, vozí v hotovosti 100 tisíc korun na sankci za odmítnutí vážení. Zřejmě se jim to vyplácí. Není na čase uvažovat o jejím zvýšení?

Zvažujeme, zda se nevydat až k hodnotě 150 tisíc korun, stejně tak budeme zvyšovat kauci z 50 tisíc na 100 tisíc. Důležité ale je, že v síti bude více vah a opakovaný přestupek zaznamenaný při cestě bude znamenat ještě vážnější postih včetně rizika zadržení například registrační značky. To bude moci činit i Inspekce silniční dopravy v situaci, kdy bude mít podezření, že by se dopravce vyhýbal postihu. Je tedy důležité, že budeme mít k dispozici víc nástrojů a respekt vůči dodržování předpisů by měl být opravdu výrazně vyšší.

Platí také, že tyto kroky podnikáme pro zajištění základních podmínek férové soutěže na silnicích. Ten, kdo je ochoten přetížit své vozidlo, si tím samozřejmě může nefér zajistit vyšší příjem, ale bohužel tím také jednak poškozuje samotnou infrastrukturu a také rovné podmínky v rámci trhu. Současné změny jsou skutečně významné.

Kromě už zmiňovaných opatření, neplánujete pro obce s rozšířenou působností ještě více zatraktivnit výběr pokut?

Změnili jsme to v minulém roce a ještě ani nebyl prostor to vyhodnotit. Musí to jít ruku v ruce právě se zjednodušením administrace přestupků. Donedávna měly obce s rozšířenou působností ze sankcí patnáct procent, nově mají třicet. To by pro ně mělo znamenat, že jim příjem pokryje náklady s výběrem spojené.

Máte od nich alespoň nějaké ohlasy, zda je pro ně vymáhání pokut atraktivnější?

To uvidíme v druhé polovině letošního roku. Podařilo se také dosáhnout shody a řešení v Českém metrologickém institutu z hlediska spolehlivosti zařízené pro vážení. Podle mě by mělo toto společně s oním zjednodušením garantovat větší efektivitu. Výrazně jsme zintenzivnili komunikaci jak s kraji, tak s obcemi.

Minulý rok proběhl větší seminář nad tím, jaká je praxe v jednotlivých obcích a co dá dále udělat. Od té doby s nimi máme nastavenou elektronickou komunikaci ve skupině, což umožňuje lépe sdílet zkušenosti a informovat se o správném metodickém postupu. Letos se bude takové jednání konat opět.

(Autor: Hynek Paštěka)

Rozhovor vyšel na serveru Lidovky.cz.

štítky: # # # # #