Fikce souhlasu může pomoci zrychlit jednání s úřady. Vláda ale tento návrh ODS odmítá

8. února 2019, www.ods.cz

​​​​​​​Vláda na svém dnešním jednání odmítla novelu správního řádu, kterou ODS předložila, a která zavádí tzv. obecnou fikci souhlasu pro správní řízení.

„K uzákonění tzv. fikce souhlasu přistupuje vláda stejně, jako k většině opozičních návrhů zákonů. Tedy odmítavě. Přitom sami členové vlády mluví o nutnosti urychlit stavební řízení a sami připravují zavedení fikce souhlasu. Nejspíš to ale bude další z řady nesplněných slibů. Samá slova, ale skutečné činy se nekonají. Navrhli jsme účinný nástroj pro zrychlení úředních rozhodnutí. Vláda ho nechce. Doplatí na to pouze lidé, kteří musí s úřady jednat. Výtky vlády k některým legislativním nepřesnostem považuji pouze za zástupný důvod pro odmítnutí. Pokud vláda odmítá fikci souhlasu jako princip, bude muset umlčet i ministryni Dostálovou, která s fikcí souhlasu rovněž počítá. Navíc se podařilo na náš návrh zakotvit fikci souhlasu pro vybrané stavby i do poslední novelizace zákona o urychlení výstavby liniových staveb,“ uvedl místopředseda ODS a autor návrhu Martin Kupka.

Návrh ODS zakotvuje princip, že pokud se příslušný orgán státní správy nevyjádří ve stanovené 30denní lhůtě, má se za to, že se vyjádřil kladně. Změna by pomohla například v oblasti stavebního a územního řízení.

štítky: # # # # # # # #