Úřady o měsíce zdržují stavby, vyvolejme na ně tlak

16. ledna 2019, INFO.cz

Pro nikoho jistě není novinkou, že stavební řízení u nás patří k nejdelším na světě. Mluví se o tom dokonce víc a víc. Od listopadu dokonce víme, že podle statistik Světové banky potřebujeme na vyřízení všech povolení v průměru 246 dní, zatímco třeba v Dánsku na totéž stačí něco přes dva měsíce. Situace v Česku je dlouhodobě špatná a zhoršuje se. Oproti předchozímu srovnání jsme se propadli skoro o 30 míst a byli na 156. místě ze 190 sledovaných zemí. Předběhly nás i některé africké státy.

Když se k tomu přidá neschopnost některých radnic, kde se maká, až se od huby práší, je důsledkem obrovský nárůst cen bytů – to se bohužel týká i hlavního města, kde je uplynulých několik let doslova ztraceným časem. Má to dopady na obce a města kolem Prahy, kam se zvýšená poptávka přesouvá, ale to je jiný příběh.
 
Jedním z velkých problémů, které zpomalování stavebního řízení způsobují, jsou takzvaná závazná stanoviska dotčených orgánů, tedy úřadů, které mají právo si ke každé stavbě říci své a jejichž názor je potřebný pro konečné schválení konkrétní stavby. Je tomu tak hlavně proto, že tyto úřady svá závazná stanoviska vydávají s velkým prodlením a přípravu staveb zdržují o měsíce.
 
Proto jsme již v loňském roce navrhli a prosadili novinku, fikci vydání závazného stanoviska, která říká, že pokud se úřad nevyjádří ve stanovené lhůtě, má se za to, že souhlasí. Tato již schválená úprava se ovšem týká jen vybraných nejsložitějších staveb celostátní technické infrastruktury, protože je součástí zákona o urychlení výstavby infrastruktury.
 
S podobnými problémy se ovšem potýká nejen stát, ale všichni stavebníci v zemi. Přitom u menších projektů jsou právě závazná stanoviska tím hlavním zdrojem zdržení. A proto podle nás nastal čas dostat občany z pozice, ve které čelí silné byrokratické zátěži a současně nemají žádnou jistotu, v jakém čase se dostanou na konec celého úředního procesu.
Občané jsou totiž u nás v nespravedlivém postavení. Stačí, aby se například při odvolání zpozdili o den, a pro jejich projekt to má fatální následky. Úřady se běžně zpožďují o mnoho a mnoho týdnů, ale nic se neděje! Musíme na ně vyvolat tlak a donutit je zvládat předepsané lhůty.
 
Proto předkládáme návrh na změnu správního řádu, která stejný princip – fikci vydání závazného stanoviska – zavede bez výjimky pro všechny situace, kdy je vydání závazného stanoviska vyžadováno. To je v největší míře spojeno se stavebním zákonem, ale s požadavkem na závazná stanoviska se lze setkat v řadě dalších oblasti – ve zdravotnictví, ve školství, v zemědělství, v ochraně životního prostředí, nebo dokonce v oblasti zaměstnanosti.
 
Smyslem není, aby tato fikce nastávala, ale aby její vznik motivoval úřady k tomu, aby závazná stanoviska vydávaly v pevně stanovené lhůtě 30 dní. Náš návrh přitom počítá i s úpravou odvolání tak, aby úřady nemohly spoléhat na to, že jejich liknavost při vydání závazného stanoviska bude napravena rozhodnutím odvolacího orgánu.
Toto navržené opatření je sice poměrně jednoduché, ale mělo by dalekosáhlé dopady do výkonu veřejné správy v naší zemi. Samo o sobě jistě všechny problémy nevyřeší, ale přinejmenším významné časové úspory přinese. Předpokládám, že na straně některých vládních úřadů může tento návrh vyvolat odpor. Je ale čas začít řešit zájmy občanů a ne zájmy institucí placených z daní občanů. Zvláště když úředníků již řadu let jen a jen přibývá.
 

štítky: # # # # # # #