Změníme středočeské silnice

26. října 2020

Celé období před středočeskými krajskými volbami, vlastně celé uplynulé volební období se neslo ve znamení diskuse o problémech ohledně správy krajských silnic. Podivné zadávání veřejných zakázek a jejich špatná kontrola vedly k celé řadě pochybností, vyvolaly dokonce trestní oznámení ze strany jednoho z našich zastupitelů a nakonec také spolu s dalšími nejasnostmi v řízení krajského úřadu přinesly zásah policie a zahájení vyšetřování. Nemíním do tohoto procesu hodnotícího minulost jakkoli zasahovat – nechť míru konkrétního zavinění prověří právě policie.

Do čeho ale z pozice budoucího radního odpovědného za dopravní infrastrukturu v kraji zasahovat chci a budu, je budoucí vývoj věcí. Jasným prvním krokem bude vypsání výběrového řízení na pozici ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, tedy krajské organizace, která zajišťuje údržbu a rozvoj silniční sítě v kraji. Nový ředitel bude mít jednoznačně za úkol zajistit zásadní změny v řízení a vnitřní kontrole v organizaci, protože nijak jinak není možné ve správě silnic udělat pořádek.

Mezi první kroky samozřejmě bude patřit i kontrola dosavadních smluv, zvláště pečlivá kontrola těch podezřelých nebo zjevně nevýhodných, a jejich vypovězení.

Budu se také zajímat o to, jak pokračuje – a jak lze co nejvíce urychlit – mapování stavu celé sítě silnic II. a III. třídy. Jeho výsledkem bude elektronická Mapa silnic Středočeského kraje, kterou zpřístupníme na internetu a budeme ji průběžně aktualizovat. A především na podkladu této mapy vytvoříme plán oprav a rekonstrukcí včetně přehledných a srozumitelných kritérií, jakými bude především fyzický stav komunikace, její zatížení provozem nebo strategický význam pro zlepšení dopravní situace v kraji.

Přehled chystaných investic v mapě pak budeme každoročně aktualizovat, aby jej mohli využívat správci energetických a telekomunikačních sítí pro plánování svých investic. Mapa také pomůže k lepší koordinaci výstavby a oprav silnic s městy a obcemi, ale i se státem, který na území kraje vlastní a provozuje stovky kilometrů klíčových dopravních staveb celostátního významu.

Navíc počítáme i s tím, že mapa krajských silnic bude obsahovat také vyhodnocení dokončených staveb a jejich zhotovitele, především z hlediska kvality práce, rychlosti a dodržení harmonogramu, komunikace s krajem coby zadavatelem a s obcemi, kterých se konkrétní stavba týkala. Nebojím se proto říci, že Mapa silnic Středočeského kraje bude středobodem a důkazem celé změny přístupu k dopravní infrastruktuře v našem kraji a současně jedním z důkazů větší otevřenosti krajského úřadu směrem k odborné i laické veřejnosti.

Nechci tu teď rozebírat celou řadu dalších záměrů týkajících se rozvoje silniční sítě (zvýšení tempa přípravy staveb, především obchvatů měst a obcí, urychlení oprav špatného stavu řady krajských mostů) anebo zesílení tlaku na stát kvůli co nejrychlejší dostavbě chybějících úseků dálnic a silnic I. třídy a některých železničních tratí. To vše najdete už brzy v programovém prohlášení nové krajské koalice.


nejnovější příspěvky blogu