Interpelace na ministra zdravotnictví ve věci podpory malých lékáren

7. listopadu 2019, www.psp.cz

Ústní interpelace poslance Martina Kupky na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve věci podpory malých lékáren.

Martin Kupka:
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, jsem v kontaktu s řadou lékárníků v menších sídlech, kteří v současné době velmi komplikovaně čelí ekonomické situaci, ale nejenom ekonomické situaci, jsou pro ně stále obtížněji dostupné některé léky. Obávají se, že navíc připravovaným emergentním systémem by mohlo dojít k ještě vážnějšímu ohrožení dostupnosti léků pro jejich klienty, pro jejich pacienty. Kromě toho, že čelí těmto problémům, tak narážejí také v konkurenčním boji na dramaticky komplikovanou situaci v odměňování svých vlastních zaměstnanců a v tom, co jsou schopni vygenerovat při současně fungujícím systému z prodeje léků.

Rád bych se zeptal, co všechno chystá Ministerstvo zdravotnictví v této souvislosti pro zachování zdravotnických služeb v regionech. V menších sídlech kvitují lékárníci to, že došlo k navýšení úhrady za signální výkon ze 14 na 15 korun. Vítají také to, že se tím referenčním rokem pro příští rok stal rok 2018. To vítají také. Ale usilují o to, aby neexistoval takový referenční rok, takový referenční objem, protože nejsou schopni přirozeně ovlivnit, kolik receptů budou získávat, resp. nakolik budou odpovídat poskytováním služeb. Usilují o to, aby se ten výkon, resp. úhrada za signální výkon zvýšila ještě významněji, nejlépe z 15 na 18 korun. Argumentují přitom příslibem růstu mezd i v oblasti zdravotnictví, přičemž samozřejmě ty příjmy z této úhrady v jejich případě představují jenom nějakých deset procent z celku. Nicméně je to vlastně jediná cesta, jak by mohl stát zohlednit jejich služby a zajistit, že se ten výkon změní.

Dotaz tedy zní: Co všechno Ministerstvo zdravotnictví podniká pro dostupnost zdravotnických služeb lékáren v regionech?

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch:
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, děkuji moc za tuto interpelaci, protože určitě předmět lékárenské péče je pro nás důležitý. Shodou okolností jsem v posledních dnech navštívil dva kongresy lékárníků, mimo jiné České lékárnické komory, kteří měli svůj sněm v sobotu. Takže ty debaty stále vedeme. Na ministerstvu jsme dokonce poprvé založili pracovní skupinu pro lékárenství, což v minulosti nebylo, ministerstvo o to nejevilo moc zájem, kde u stolu jsou všichni zástupci lékárníků jak malých, tak velkých, síťových, individuálních. Takže ty problémy řešíme. 

Pokud jde o úhrady, samozřejmě je to celá řada oblastí. Jedna je otázka odměňování lékáren, kde dnes ten systém je nastaven tak, že lékárny jsou odměňovány skrze tzv. obchodní přirážku, skrze marži, která se v čase snižuje, protože díky revizím SÚKL se snižují ceny léků receptových a díky tomu samozřejmě se snižuje i ta marže. My chceme v příštím roce udělat změnu v rámci tzv. cenového předpisu, protože dnes ta obchodní přirážka vlastně je sdílena mezi lékárnou a distributorem. A my ji chceme rozdělit. My chceme, aby byla část skutečně fixní pro lékárny té obchodní přirážky, aby zkrátka nebyla celá obchodní přirážka sdílena s distributory, ale aby byla část oddělena právě pro lékárny. To by mělo vést k určité vyšší jistotě, že v rámci té obchodní přirážky zkrátka lékárna dosáhne na nějaký objem finančních prostředků. To můžeme udělat i bez změny zákona skrze právě tzv. cenový předpis, který ministerstvo vytváří, nebo je v jeho gesci. A chtěli bychom to udělat v první polovině příštího roku. Uvidíme, jak se to projeví v praxi. Takže to je první podpora lékáren.

Druhá otázka se týká, jak jste o tom hovořil, úhradové vyhlášky a navýšení signálního výkonu. Tato dohoda vychází vlastně z dohodovacího řízení, které v rámci dohodovacího řízení zastupovaly, resp. lékárny zastupovalo Grémium majitelů lékáren a podepsalo takovou dohodu se zdravotními pojišťovnami. To znamená, my tu dohodu respektujeme, to navýšení. Navíc jsme ještě udělali jeden krok, který jsme slíbili a nebyl předmětem dohodovacího řízení, a to je, že jsme vytvořili nový výkon pro digitalizaci listinných receptů. Protože jak Sněmovna schválila nedávno a ten zákon začne být platný od 1. 12., novela zákona o léčivech, tak vzhledem k lékovému záznamu pacienta my chceme, aby v lékovém záznamu byly všechny recepty, nejenom recepty vydané jako elektronický recept, ale i listinné recepty, kterých stále bude určité množství. A chceme, aby lékárníci digitalizovali tyto recepty, a za to jsme jim slíbili, že uděláme nový výkon, což jsme udělali. Za digitalizaci papírových receptů. Tento úkon bude hrazen ve výši 10 korun – pardon, původně to bylo 10 korun, teď to je 12 korun po určitém navýšení, takže 12 korun za digitalizaci toho listinného receptu, což je dalších 100 milionů korun, které by měly jít v příštím roce lékárnám. Takže není to jenom o tom signálním výkonu, ale i o tomto novém výkonu za digitalizaci listinných receptů. To je ta úhradová otázka. Na druhou stranu ony ty úhrady, jak jste správně řekl, tvoří spíše menšinovou část. Primárně skutečně lékárny jsou odměňovány skrze ten maržový systém, který chceme změnit. A to, co řešíme také, je, že bychom chtěli zavést určitou dispenzační taxu do budoucna, aby byla nějaká jasná odměna za práci toho lékárníka.

Co je ještě důležité, chtěl bych to zmínit v té minutě, která zbývá, je právě otázka malých lékáren v odlehlých oblastech. V dohodovacím řízení už pro tento rok, a příští rok v tom chceme pokračovat, byl dohodnut vznik tzv. fondu pro vesnické lékárny, kde je asi 408 milionů korun alokováno. A jsou jasná pravidla, která definovaly zdravotní pojišťovny ve spolupráci s poskytovateli lékárenské péče, kdy právě tyto individuální lékárny, kde v nějaké časové dostupnosti nejsou žádné jiné lékárny v místě a přitom je tam třeba praktický lékař, tak abychom zkrátka tu lékárnu udrželi a pacienti mohli dostat svůj lék, tak dostávají bonifikaci z tohoto fondu právě tyto individuální lékárny, vesnické lékárny, které chceme zachovat. Takže je to nějaká nadstavba týkající se právě cílené podpory individuálních lékáren. V tomto roce už to probíhá, v příštím roce v tom budeme pokračovat. Pojišťovny teď zveřejnily kritéria pro přiznání bonifikace, která jsou, myslím, velmi přístupná. To znamená, i toto je nějaká podpora navíc pro malé vesnické lékárny. Děkuji.

Martin Kupka: 
Já si tedy jenom dovolím zopakovat otázku, která se týkala navýšení úhrady za signální výkon z 15 na 18 korun. Jak to vidíte reálně? Kdy by k tomu mohlo dojít, pokud k tomu dojde, a jaká je vaše představa o té dispenzační taxe, kolik by to mohlo být jakoby za ten lékárnický úkon, úhrada ze zdravotního systému.

A pak jsem chtěl ještě požádat o vaši představu o tom, jak by se do budoucna zejména třeba v místech, která nejsou tak odlehlá, jsou třeba v blízkosti Prahy, ale ten problém tam nastává zase z hlediska toho, že zájem je poměrně menší, protože ti, kteří dojíždějí za prací, jsou schopni si své léky zajistit ve městě, v centru, ale pro ty, kteří žijí v místě, je to komplikované, a pak nejsou s to uživit tu lékárnu jednoduše a často se jedná třeba o místa v suburbiích velkých měst.

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch:
Děkuji za doplňující dotazy. Pokud jde o signální výkon, znovu říkám, to není gros odměňování lékáren, je to spíš určitý doplněk, který samozřejmě plánujeme dále valorizovat. Z těch 14 na 15 korun, to je právě ona dohoda, která byla uzavřena lékárníky. A určitě plánujeme, že bude dále valorizován ten výkon. V příštím roce to je 15 korun. Jestli je nějaká představa na 18 korun, tak si myslím, že určitě pro rok 2021 opět dojde k nějaké valorizaci. Takže ten výkon se pravidelně valorizuje každý rok a určitě předpokládám, že se bude valorizovat i pro rok 2021. Ale těch 15 korun zkrátka vychází z té dohody, kterou respektujeme, plus je tam těch 12 korun za digitalizaci papírových receptů.

Jinak pokud jde o podporu individuálních lékáren – ano, já souhlasím s tím, že to není jenom třeba otázka nějakých lékáren někde na Šumavě, ale třeba i nějakých lékáren, které jsou ve vesnicích možná ve Středočeském kraji a podobně. Ony ty podmínky pro bonifikaci, které byly zveřejněny relativně nedávno, možná před pár dny, počítají s tím, kromě jiného, že budou bonifikovány takové lékárny, kdy dojezdová doba k jiné nejbližší lékárně je větší než deset minut. Což si myslím, že je poměrně benevolentní, to znamená že by to měly splnit v tomto směru i třeba ty lékárny, které jsou někde ve vesnicích ve Středočeském kraji. Určitě to není otázka třeba centra Prahy, kde máme pět lékáren na jednom místě, ale dojezdová doba větší než deset minut, tam si myslím, že by na to tím pádem měly dosáhnout i ty lékárny třeba právě ve středních Čechách. To znamená, není to jenom otázka nějakých úplně odlehlých lékáren, ale skutečně i těch lékáren třeba v jiných oblastech. A je to nějaká cílená bonifikace. Myslím, že lékárníci toto oceňují a je to něco právě (upozornění na čas), co by mělo vyrovnat to, že ta lékárna třeba nemá tolik pacientů. Děkuji.

štítky: # # # # # #