Interpelace na ministra vnitra ve věci situace v České poště

7. března 2019, www.psp.cz

Ústní interpelace poslance Martina Kupky na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci situace v České poště.

Martin Kupka:
Ještě jednou dobrý den. Děkuji za slovo. Bohužel pan ministr tu také není, tak budu mluvit trochu do prázdna. Chtěl jsem se ptát na situaci v České poště, protože to vypadá, jako by sociální demokracie odpovědnost za Českou poštu a tento resort měla právě první nebo druhý měsíc, ale ona ji fakticky má už několik let. A teď přichází Jan Hamáček, aby to všechno spasil, napravil všechny problémy, které se v České poště odehrály. Konečně zvýšil platy pošťákům a pošťačkám.

Nicméně bych se ho rád zeptal, a poprosím tedy o písemnou odpověď na svoji ústní interpelaci, jaké jsou další kroky právě v oblasti České pošty. Jak zajistí, aby se služby k českým občanům dostávaly? Jakým způsobem tedy konkrétně – nejenom zvýšení platů, ale další kroky – zlepší služby? Protože aktuální stav v České poště je opravdu takový, že často pošťáci a pošťačky na tom nejnižším stupni kroutí hlavami nad nejrůznějšími organizačními změnami, ke kterým docházelo, nad nejrůznějším slučováním poboček, které často nemělo hlavu a patu, zásadní organizační změny, které jim také nikdo nevysvětlil. Tak bych se rád zeptal, jaké konkrétní kroky v tomto směru podnikl, jak bude organizovat i služby České pošty, co se v této oblasti změní, jakým způsobem zjednodušení toho manažerského aparátu bude směřovat nejenom k úsporám, ale bude směřovat zejména k lepší organizace práce České pošty.

A rád bych se také zeptal na to, jakým způsobem chce doplnit chybějící finanční prostředky i teď v situaci, kdy víme, že hospodaření České pošty je v červených číslech a je jasné, že úsporou na straně části těch manažerských pracovníků nebo organizačních pracovníků nemůže dosáhnout na to, aby sanoval tu hlubokou ztrátu České pošty. Na tyto otázky se ho tedy dovoluji zeptat cestou písemné odpovědi.

štítky: # # # # #