Interpelace na ministra školství ve věci zajištění potřebné kapacity ZŠ v prstenci kolem Prahyy

30. května 2019, www.psp.cz

Ústní interpelace poslance Martina Kupky na ministra školství Roberta Plagu ve věci zajištění potřebné kapacity ZŠ v prstenci kolem Prahy.

Martin Kupka:
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, bohužel pan ministr Plaga tu není a nemám ani za to, že by se omlouval, nicméně chci na něj směřovat dotaz, který pokládám za důležitý, závažný. Týká se kapacity škol v prstenci kolem Prahy a v prstenci kolem dalších velkých měst.

Já jsem už v minulém roce upozorňoval na to, že schválený program, schválený v roce 2016, kdy byla alokace 1,6 miliardy korun na schválené projekty, už nestačí. Chtěl jsem se tedy zeptat, co se podařilo za tu částku již realizovat, a zároveň, kolik reálně v tuto chvíli odhadem zbývá dofinancovat, protože vlivem pohybu na stavebním trhu opravdu ty schválené projekty za tu příslušnou částku už realizovat možné není.

Chtěl jsem zároveň upozornit, že vlivem dalšího vývoje v suburbiu Prahy a dalších velkých měst se odkrývá významná potřeba budování další, nové kapacity. Je to dáno zejména tím, že se nedaří stavět byty v Praze a že stále víc a víc lidí odchází do Středočeského kraje a že znovu často zastupitelstva menších obcí podléhají ještě silnějšímu tlaku developerů. Odhadem bude v tom území scházet určitě více než dvě miliardy korun na to, aby se podařilo pokrýt potřebu toho území ohledně počtu míst v základních školách.

Chtěl bych se tedy zeptat, co se v tomto směru chystá pro příští rok v rozpočtu České republiky, a chtěl bych také v tomto směru požádat o to, aby se opravdu na tento vážný problém pamatovalo a Česká republika se na to připravovala, protože těch odezev z konkrétních míst z okolí Prahy mám v tuto chvíli opravdu několik, kde řeší závažný problém, se kterým si bez pomoci státu nejsou schopni poradit. Moc prosím o to, aby tato připomínka byla vnímána ryze věcně (upozornění na čas) a podařilo se najít na to odpověď.

štítky: # # # # # #