v Partii

8. února 2016,

Martin Kupka se střetl s Karlou Šlechtovou v Partii na Primě

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Dobrý den, je neděle, jedenáct hodin. V levém horním rohu vaší obrazovky je logo televize Prima. Všechny indicie vedou k tomu, že začíná diskusní pořad Partie. Veřejné zakázky, čerpání evropských dotací, ale i aktuální dění na české politické scéně. To jsou témata, o kterých bude diskutovat ministryně pro místní rozvoj jmenovaná za hnutí ANO, Karla Šlechtová. Dobrý den vám přeji. 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Dobrý den. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
A místopředseda ODS Martin Kupka. I vám dobrý den. 

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/: 
Dobré dopoledne. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Pojďme se nejprve podívat na několik aktuálních témat. Ve čtvrtek se do České republiky po více než půl roce vrátila pětice Čechů unesených v Libanonu. Výměnou za to byli propuštěni z českého vězení Alí Fajád a Chálid Marabí. Podrobnosti v reportáži Patrika Kaizra. 

Patrik KAIZR, redaktor: 
Byla by to chvíle pro zasmání, kdyby to teda nebyla tak vážná věc. Je čtvrtek šestnáct hodin odpoledne. Už dvě hodiny se ví, že Alího Fajáda pustil soud na svobodu. Už hodinu se ví, že Martin Stropnický potvrdil jeho výměnu za zajatce. 

redaktor /citace: Martin STROPNICKÝ; ministr obrany /ANO// /zdroj: Hospodářské noviny/: 
„Pět lidí se sem vrátí v pořádku, pokud Fajád nebude vydán do Spojených států. Je to svázané.“ 

Patrik KAIZR, redaktor: 
V tu chvíli je pět Čechů v bezpečí na palubě vládního letadla a právě v šestnáct hodin, tedy znovu opakujeme, že dvě hodiny po propuštění Fajáda na svobodu a hodinu poté, co Stropnický přiznává výměnu, předstupuje před novináře Robert Pelikán a výměnu popírá. 

Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /nestr. za ANO/: 
To už bohužel je přesně v té kategorii, ke které se nemohu vyjadřovat. 

Patrik KAIZR, redaktor: 
Tragikomičnost činnost situace, kdy média už tři dny měla informace, že je to výměna, dostává nový rozměr. Vláda není schopna vystupovat jednotně, tedy, dokud není obchod s Libanonem uzavřen, popírat, a pokud už nehrozí nebezpečí, výměnu potvrdit. Paradoxně se tedy jen Martin Stropnický podle politologů zachoval jako politik a i diplomat. 

Jan KUBÁČEK, politolog: 
Tady se asi ukázalo, že přece jen je to kariérní diplomat, který v minulosti už působil v několika státech a tuhle zkušenost má. 

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí /KDU-ČSL/: 
Od toho je Bezpečnostní rada státu, která by měla za prvé zhodnotit bezpečnostní situaci a stanovit postup České republiky a také výstupy do médií. 

Patrik KAIZR, redaktor: 
Vláda nezvládla komunikovat s veřejností. Každý z ministrů si jel po svém. Jedni zapírali obchod, jiní zapírali sami sebe, jiní dávali silná prohlášení, jako třeba ta, že s teroristy se neobchoduje. 

Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničí /ČSSD/ /3. 2. 2016/: 
Česká republika jedná, když se něco takového stane, ale nevyjednáváme, abychom nějakým způsobem obchodovali. To prostě platí. 

Bohuslav SOBOTKA, premiér /ČSSD/ /3. 2. 2016/, : 
Probíhající policejní vyšetřování mi neumožňuje, abych celou otázku podrobněji komentoval. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Jak se vy jako ministryně díváte na komunikaci vlády v tomto případu. To nevypadalo jako úplně až dobře koordinovaná akce? 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Tak já musím říci, že jako Vláda České republiky jsme byli velice střídmě informováni, protože samozřejmě toto je záležitost Bezpečnostní rady státu a v podstatě já osobně jako nečlen Bezpečnostní rady státu mám informace opravdu pouze z médií. Čili já zde můžu maximálně komentovat, co se objevilo v médiích, nicméně opravdu vzhledem k tomu, že jsou zde i tajné služby, tak bych to nerada komentovala. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Nemohli se dohodnout členové vlády mezi s sebou, třeba jak vystupovat navenek? 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Tak vláda opravdu neřešila. My budeme řešit, jakým způsobem komunikovat navenek, opravdu to se případně mělo dohodnout na Bezpečnostní radě státu, nicméně ta situace byla tak vážná, tak složitá, že veškeré úniky informací mohly znamenat i to B a nemuselo se případně něco podařit. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
A jak vlastně hodnotíte tuto výměnu? 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Víte, každý lidský život je důležitý, ale já se nedomnívám, že jiný stát, jakýkoliv stát, by nechal v podstatě pět našich občanů, českých občanů v jiném státě, kdybychom nevěděli opravdu, co s nimi. A jakmile byla šance je získat zpět, domnívám se, že takto by postupovaly všechny státy, včetně například Ameriky. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Jak ODS hodnotí tuto akci. Vaši poslanci už se nechali ve sněmovně slyšet, že budou chtít vysvětlení. 

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/: 
To není jenom hodnocení ODS, je to hodnocení celé řady odborníků nezávislých, kteří tohle označují za vážné selhání současné české vlády, že to je vážné selhání také zpravodajských služeb a nepochybně to o nás dává velmi špatnou zprávu do světa. Já se zastavím nejprve u toho, co se vlastně odehrálo a čemu čelíme. Dozvídáme se všichni, samozřejmě i opoziční politici, celou řadu různých vzájemně si odporujících vyjádření představitelů české vlády. Na jedné straně říká pan ministr Stropnický, že to je svázané, že to je fakticky výměna, dneska už asi o tom nikdo moc nepochybuje, vedle toho jiní ministři, jako například Robert Pelikán, to popírají a říkají, že tomu tak vlastně nebylo a že přehodnotil ta předchozí rozhodnutí soudu na základě nových důkazů, na základě nových informací. A znevěrohodňuje to samozřejmě pozici i české vlády vůči veřejnosti. Stojíme nepochybně v situaci, kdy zahraničně bezpečnostní situace je mnohem závažnější, je to situace, kdy celá Evropa čelí migrační krizi a v ten okamžik by zpravodajské služby měly být co nejlépe sehrané. A tady se ukazuje, že se zpravodajské služby u nás nejsou schopny domluvit. Vůbec nevíme, proč tam nakonec jel zpravodajec, vojenský zpravodajec, dokonce se dozvídáme jeho jméno, to je přece naprosto neobvyklé. To se ve standardní demokracii neodehrává. Tady se rozkryla fakticky hra zpravodajských služeb veřejně, podílejí se na tom ministři této vlády. A pan premiér k mému překvapení říká, že vlastně nekoordinuje činnost zpravodajských služeb, že by to měli dělat ředitelé těch zpravodajských služeb, tak to je podobné, jako kdybych já jako starosta řekl, že se základní škola, mateřská škola vzájemně koordinují samy a že já za to nenesu žádnou odpovědnost, tak to přeci každý ví, že je to nesmysl. Koordinace zpravodajských služeb je zásadní záležitost. A v tomhle směru musí premiér zajistit, aby se tady neděly podobné věci, jaké se tu dějí ve vztahu k bezpečnosti celé republiky. Já jsem také rád, že je zpět pět Čechů ve vlasti, a je to důležitá informace, ale na druhou stranu mě znepokojuje, že vedle toho se vydávají na pospas deseti milionů, deset milionů lidí, kteří do budoucna se mohou stát obětí podobných únosů a bude se vědět, že Česká republika se k tomu možná postaví podobně. A ještě jedna věc mě velmi zneklidňuje a není to bohužel jediný moment, kdy česká vláda spolu s prezidentem porušuje kontinuitu jasné zahraniční politiky České republiky. Zahraniční politiky, která je orientovaná a i do budoucna se podle mého přesvědčení musí orientovat na Západ, nikoliv na Východ. To, že tu, nebo dokonce na Jih, to, že tu na jednu stranu se dozvídáme, že je možné zradit naše spojence, že je možné s nimi v komunikaci takhle zásadně selhat, to mně tedy vážně vadí. A řekl bych, že tady, byť se paní ministryně, usmívá, se jedná o vážnou situaci a česká vláda by se tak k tomu měla postavit. A mimochodem, i proto požadujeme, aby se tento bod projednal při uzavřeném jednání Poslanecké sněmovny, protože další fatální problém spočívá v tom, že hnutí ANO, tady kromě toho, že dosadilo svého šéfa Vojenského zpravodajství, pana Berouna, tak také spravuje komisi, která by měla kontrolovat činnost Vojenského zpravodajství v osobě, pana poslance Chalupy. A mě opravdu nepříjemně zaskočila. Chtěl bych říct pobavila, ale ono to je opravdu vážnější, jeho informace o tom, že má pevně v rukou činnost Vojenského zpravodajství, no, tak tady všichni vidíme, že rozhodně pevně v rukou nic nemá, že se tu děje něco, co by se opravdu dít nemělo a že nás to poškozuje, že nás to navenek znevěrohodňuje. A co je důležité znovu říct, že teď se mohou stát čeští občané oběťmi podobných únosů a budou teroristi spoléhat na to, že se česká vláda zachová podobně a zrazujeme tady naše spojence. Tak to mně vadí. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Slyšíme tady selhání vlády, selhání tajných služeb. Jak…? 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Určitě. Já děkuju za ten prostor na toto reagovat. Samozřejmě ona se z toho může udělat opravdu velká bublina, samozřejmě ty dohry to může mít, ale, jak říkám, já osobně, jako ministr, ministryně pro místní rozvoj mám informace pouze a pouze z médií, to, co slyšíme. Včera jsem si dokonce i pustila informaci od jednoho člověka, který se z té pětice vrátil, který dal celkem otevřený rozhovor, samozřejmě jsou tam věci, které si dokážu i představit, že právě podléhaly určité utajované, utajované situace a utajovanému řešení. Já zde nebudu hodnotit fungování zpravodajských služeb, to předpokládám, že budeme řešit i zítra na jednání vlády, protože i po tom týdnu, kdy minulý týden v podstatě jsme tuto kauzu neřešili, protože opravdu to řeší Bezpečnostní rada státu. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
A budete požadovat nějaké konkrétní informace? 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Já se určitě budu dotazovat, protože je to samozřejmě, jak říká i pan kolega, je to věc české vlády, je to věc dalších a je nutné, aby česká vláda se k tom postavila. Já bych zde nicméně chtěla varovat před tím, co říká i pan místopředseda ODS Kupka, že deset milionů občanů České republiky se může stát rukojmím a že by to buď vláda a nebo tajné služby nezvládaly, tady, prosím, řešme tento problém, protože určitě není vše tak, jak vypadá a jako vláda, jako vládní činitel v tuto chvíli já nemohu reagovat jinak, než že to zítra budeme řešit i na vládě a tady je nutné si opravdu uvědomit, že česká vláda, konkrétně opravdu zachránila pět životů českých občanů. Co bude následovat, jakým způsobem se to bude řešit, já očekávám, že opravdu požádáte v Poslanecké sněmovně, respektive už jste požádali o utajovaný režim řešení ve sněmovně, nevím, jak se k tomu všichni postaví, nicméně je to otázka času, abychom se přesně dozvěděli, kde případně kdo selhal, co vůbec ta pětice tam konkrétně dělala, za jakým účelem tam jela, proč tam jel vojenský zpravodaj, nicméně teď to nikdo z nás neví, takže tady jenom nevytvářejme spekulace. A jak říkám, Bezpečnostní rada to řeší, ministři to řeší a zítra to bude řešit i Vláda České republiky. 

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/: 
Já na to zareaguji, s dovolením. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Krátce poprosím. 

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/: 
Já v žádném případě nechci vytvářet spekulace a nevytvářím je. Já jenom upozorňuji na to, že ta situace je opravdu vážná, že vyžaduje řešení, že to znamená taky přemýšlet o tom, jakým způsobem fungují naše zpravodajské služby, protože tady se ukazuje, a je to znovu dáno tím vstupem pana Berouna do vedení Vojenského zpravodajství, že od té chvíle opravdu neexistuje reálná koordinace činností mezi civilní rozvědkou a Vojenskou rozvědkou. A poškozuje to Českou republiku a vedlo to nepochybně i k tomuhle problému. Já nepochybuji o tom, že se bohužel celou pravdu nedozvíme nikdy, protože je ve věci mnoho neznámých, a ani včerejší vystoupení pana Švarce, advokáta pana Fajáda, který mimochodem tam jel s agentem Vojenského zpravodajství, což samo o sobě přeci také není normální, nevíme, proč se to dělo, nikdo na to odpověď nedává, ale na druhou stranu ty výstupy do médií, proto to zneklidňuje českou veřejnost a proto to zneklidňuje mě, jsou rozporuplné, jsou to ministři a převážně tedy ministři za hnutí ANO, kteří v té věci podávají naprosto odlišné informace a vstupuje do toho ještě pan ministr Zaorálek, který říká, tedy správné a zásadové, že se s teroristy nevyjednává, ale na druhou stranu to tedy jeho nebo ministr stejné vlády, ministr obrany popírá, tak to mě zneklidňuje. A bavíme-li se o tom, že česká vláda musí být připravena, Česká republika musí být připravená na hrozby, které se tu nepochybně budou objevovat více v souvislosti s migrační krizí, a to česká vláda nepopírá, tak je to také připravenost našich zpravodajských služeb. Hovoří se o tom, že se posílí jejich rozpočty, že se posílí jejich kompetence. Ale proč bychom měli posilovat něco, co selhává takovým způsobem, tak v tom případě je potřeba říct něco jiného, zhodnotit, jaké jsou kompetence těch zpravodajských služeb, kam až mají sahat, jak mají být koordinovány, na to musí odpovědět premiér. A konečně ty zpravodajské služby také musejí mít jasnou informaci, jasnou kontrolu, jak pracují. A v tomhle směru by se mělo zmínit i to, aby například předsedou komise, která má kontrolovat Vojenské zpravodajství, nebyl zase představitel koalice, protože to ani ve světě nebývá obvyklé a možná i to způsobilo větší problém v této věci. A ta věc opravdu není zanedbatelná. Vážným způsobem může znovu erodovat naší jasnou pozici v zahraniční politice. A já bych rád připomněl, že přece jako Česká republika máme zkušenosti se spojenectvím s Východem, díváme se pětadvacet let směrem na Západ a díváme se nepochybně správně a tuhle orientaci nesmíme zpochybnit. A pokud ji zpochybníme a znevěrohodníme naši pozici u našich spojenců, tak se vystavujeme většímu riziku. V době, kdy koordinace, nejenom našich zpravodajských služeb, ale všech evropských zpravodajských služeb je nepochybně důležitou hodnotou a důležitou prioritou. 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Já na to bohužel musím navázat, protože… 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Poprosím krátce, paní ministryně, máme tady spoustu dalších témat. 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Já se pokusím, ale musím reagovat, protože opravdu nesmíme zpochybnit činnosti tajných služeb, a to v žádném případě nesmíte ani vy, nesmíme… 

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/: 
Ale to nedělám já, to dělá ta situace, to se omlouvá. 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Ta situace je tak výjimečná a já jsem jasně řekla, že veškeré informace, dodatečné informace, předpokládám, že budeme vědět i my, jako Vláda České republiky na zítřejším jednání vlády, protože ten spád byl velmi tak rychlý, že v podstatě celý týden každý den jsme slyšeli akorát spekulace v médiích, prohlášení kolegů ministrů některé byly samozřejmě, byly informující, byly informující veřejnost, v jakém je to stavu, ale tady se opravdu následně musíme bavit o tom, proč se tak stalo, proč tam ta pětice jela, co se snažili dokázat a následně samozřejmě můžeme se bavit o tom, zda složky tajné nějakým způsobem to mohly koordinovat lépe či ne, je tady také nutné říci, že vy to spojujete s migrační krizí, to bych opravdu se chtěla naprosto za celou českou vládu ohradit, česká vláda i tajné služby jakýmkoliv způsobem řešíme migrační krizi, její možné dopady, co ještě může přijít, čili, prosím, nespojujme kauzu, která se teď jeví vůči pěti českým občanům, které česká vláda zachránila, vůči migrační krizi a k tomu doufám, že se ještě případně i dostaneme v dalších tématech. Děkuji. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Třeba budeme moudřejší po zítřejším jednání Bezpečnostní rady. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Pojďme na další velmi zajímavé a velmi třeskuté téma na české politické scéně, kde to v posledních týdnech možná ještě ostřeji vře, než v mezinárodních vztazích. Teď mám namysli hlavně nekončící přestřelky mezi prezidentem a premiérem. Tak například Miloš Zeman v rozhovoru pro časopis Týden o Bohuslavu Sobotkovi prohlásil, že je to „ňouma, neumětel, bezvýrazný úředník a bacil.“ Vy jste se, paní ministryně, prezidenta zastala při nedávném výroku o jedné z možností sesazení premiéra a to možnosti kalašnikovem. Tak jak vůbec hodnotíte tyto přestřelky? 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Tak já bych nejdřív chtěla opravdu sdělit, že vyjádření pana prezidenta v Jihomoravském kraji o tom, že kalašnikov se používá v nedemokratických zemích, jako upřímně, to je prostě pravda. Já vůbec nerozumím tomu, proč se z toho dělá takováto mediální bublina. Pan prezident v žádném případě nemyslel, že by se měl vzít kalašnikov na pana premiéra, je to naprosto přehnané a vytvářela se ohledně toho hysterie. A prostě musíme nějakým způsobem i s tím, co se na nás valí, migrační krize, očekáváme další vlny, tady musíme zůstat minimálně, a tady bych prosila opravdu všechna média, nějakým způsobem jednotní a hlavně nevytvářeli strach vůči našim občanům. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
A proč se tedy střílí slovně mezi Hradem a Strakovou akademií? Přeci jenom volby na prezidenta nebo prezidentské volby i do Poslanecké sněmovny jsou poměrně daleko, tak jde o kraje a nebo už začala předlouhá volební kampaň? 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Tak já se domnívám, opravdu z mého pohledu mohla začít již předlouhá volební kampaň, protože vztahy s panem prezidentem je nutné nějakým způsobem udržovat. Pokud budeme hovořit o podpoře pana prezidenta, pan prezident zastává a má podporu šestapadesáti až šedesáti procent občanů a ptejme se proč, protože on se nebojí říkat názory, které v podstatě říká, samozřejmě všichni ho známe, a ten, kdo ho, případně mu nyní vydává podporu, tak je to z toho důvodu, že vidí, že pan prezident „šťourá“, omluvte mi to slovo, do v podstatě řízení státu, jedná samozřejmě i v rámci různých témat, které by ani nemusel a samozřejmě bychom mohli očekávat, že se bude věnovat pouze zahraniční politice, ale já osobně se domnívám, že je dobře, že tady někdo takový je, zabývá se tím, jak funguje vláda, jak funguje Poslanecká sněmovna, i jak funguje Senát a samozřejmě koneckonců je to on, ke kterému chodí ty zákony a on je potřebuje samozřejmě mít nějakým způsobem zargumentované. Já zde nebudu hodnotit jeho vyjádření na adresu pana premiéra Sobotky, to je opravdu mezi těmi dvěmi, samozřejmě není to úplně dobré, protože to může zpochybňovat celou Vládu České republiky, na druhou stranu, pokud opravdu mediálně se propírají každá jeho slova, to nepovažuju za korektní zase vůči panu prezidentovi. Je to náš prezident České republiky a chtě nechtě je to prezident nás všech. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Pravicové opozici, předpokládám, rétorika Hradu docela vyhovuje směrem k premiérovi? 

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/: 
No, nevyhovuje, protože poškozuje Českou republiku navenek, to je nejpodstatnější, co je na tom potřeba říct, já v žádném případě nebudu obhajovat ten bonmot, který byl hloupý a který nepřísluší hlavě státu. Je nedůstojný pro takovou pozici. A chci se podívat spíš na to, jakým způsobem se tomu bonmotu věnovala zahraniční média, protože to je věc, která znamená pro nás mnohem víc než to, jakým způsobem se média konkrétně věnují tomu, tomu konkrétnímu bonmotu a těm slovům, je normální, že slova politiků se rozebírají, od toho média jsou. A politici si toho mají být vědomi a mají podle toho upravit svůj slovník minimálně v tom, že nebudou tímto hloupým způsobem provokovat a vkládat mnohé významy do toho, co říkají. V zahraničí si toho bonmotu všimli. A já si nedovedu představit, jakým způsobem by například v Německu takové prohlášení prezidenta Gaucka vůči Merkelové prošlo. Co by to znamenalo v tamějších politických kruzích a v tamějších médiích. Znovu, vrhá nás to do situace, kdy se na nás ze zahraničí dívá skrz prsty a ptá se, co to je za Českou republiku, co to je za zemi. A to mně vadí velmi, protože my jsme za posledních pětadvacet let to směrování měli správné, směřovali jsme k tomu, abychom se chovali podobně předvídatelně, jako naši spojenci a teď se tady do toho vkrádá celá řada momentů, které tu pozici znevěrohodňují. A to mně vadí, protože dochází k erozi naší jasné euroatlantické orientace, toho, že máme své spojence, toho, že děláme politiku, která se prostě v zahraničních kruzích hodnotí pozitivně a je to další moment. Není to tedy jenom selhání Vojenské rozvědky, to je samozřejmě mnohem vážnější, ale je to v tomhle případě i další znevěrohodnění z titulu vystupování pana prezidenta a to mě mrzí a v tomhle směru si zaslouží ten bonmot, prostě odsoudit, jako hloupý je, jako nepatřičný z úst hlavy státu. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Tak pojďme opustit bonmoty. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Pojďme se vrhnout na resortní témata. Konkrétně třeba na zákon o veřejných zakázkách. Ten by měl začít platit 18. dubna. Stihne se to? 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Tak, víte, ministerstvo pro místní rozvoj za mého vedení udělalo maximum, aby ten termín se stíhal. Já jsem přišla na ministerstvo, kdy na novém zákoně nebyla ani čárka a to je rok a čtvrt zpátky. Nový zákon a zvlášť u takto náročného tématu, jako je zadávání veřejných zakázek, nový zákon, ne třiadvacátá novela, nyní máme dvacet dva novel, mimochodem u toho stávajícího, opravdu není žádná sranda. Je to zákon, který zde ovlivňuje v podstatě rozdělování státních peněz, vyhlašování výběrových řízení a to z úrovně státní správy, respektive veřejné správy na úrovni státu, ale i územní veřejné správy. Školy ji zadávají skrz tento zákona a podobně, školy, které samozřejmě vlastní veřejní zadavatelé, ten zákon… 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Než se dostaneme k úplným detailům, tak říkala jste se, že to je zcela nový zákon, ve sněmovně k němu bylo vysloveno zhruba dvě stě nějakých připomínek, do třetího čtení jde se sto padesáti úpravami. Jak jste spokojená s tou, s tou jeho finální podobou? 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Tak já si dovolím vás opravit, ten zákon ve sněmovně dostal tři sta šedesát tři pozměňovacích návrhů… 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Tak se všechny ven nedostanou. 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Ale já musím říci, já musím říci, že jsem za ně velmi ráda, protože od čeho jiného by byl parlament, a to obě komory, než aby v podstatě komentovaly zákony, případně jim dávaly ještě lepší ráz, než vlastně navrhl předkladatel ve spolupráci s celými připomínkovými místy, což jsou obce, kraje a další samozřejmě ostatní resorty. Já za ně jsem opravdu ráda, protože některé z nich jsme i akceptovali a myslím si, že tomu dávají formu, samozřejmě některé z nich jsou velmi účelové a v podstatě mým úkolem, jako předkladatele, já bych tady možná ještě pro diváky vysvětlila, jak se tady tvoří zákony, ministr, ministerstvo po roce vzniku zákona zákon předloží na vládu, pak do sněmovny, a v podstatě od té doby jakýmsi způsobem ztrácí kontrolu na tím, jak ten zákon dopadne, a já se snažím nějakým způsobem tu kontrolu pořád si ponechat, protože ty dopady tohoto zákona, pokud nebude dobrý, nebudeme správně vlastně dávat do našeho českého práva evropské směrnice, což musíme jako všechny státy Evropské unie do právě toho dubna, tak ta rizika a ty hrozby jsou velké, například nám může hrozit, že nám Evropská komise pozastaví platby z evropských zdrojů. Je to hrozba, která nad námi visí. A za to musím říci, že ministerstvo opravdu učinilo maximální kroky, aby se tak nestalo. Uvidíme, kdy ten zákon opravdu nabude účinnosti, ale chtěla bych tady říci, že tento nový zákon má naprosto jinou koncepci, vypadá úplně jinak, má více paragrafů, to je naprosto za nás v pořádku, na druhou stranu je mnohem kratší než ten stávající zákon, a zákony by se měly tvořit tak, že to je opravdu obecný zákon, je to obecná legislativa a ne jako stávající zákon, který je přešněrovaný, někdo už pomalu neví, na co jiného zadávat, než na cenu, takže my se to snažíme opravdu toto vyřešit. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Co je tou zásadní novinkou tohoto zákona. A teď nechci, abyste mi četla všechny nebo odříkala zpaměti všechny paragrafy, ale jednou větou, dvěma větami pro naše diváky, co je základní změnou, zásadní změnou v tomto zákona, která zamezí mrhání těmi, těmi financemi, o které se soutěží? 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Tak řeknu tři klíčové změny, tento zákon dává více pravomocí zadavatelům, ať už je to opravdu, ať už jsou to resorty, nebo ať jsou to starostové mezi námi, a i pro diváky tady je nutné také zmínit, že obce jsou největšími chybovateli v zakázkách a samozřejmě my jsme si vyhodnotili i proč. A těch proč je opravdu velké množství, následně pokud je to projekt financovaný z Evropské unie, tak starosta musí platit korekci, protože případně mu někdo našel chybu, ten další, ta další opravdu taková velká novinka je to, že my jsme nepřeklopili jenom evropské směrnice, to jsme mohli udělat „copy pace“, přeložit si to a nasadit do českého práva, ale ne, my jsme k tomu přistoupili tak, že jsme opravdu vyslyšeli podněty všech zadavatelů, především těch místních území, veřejná správa, starostové mají největší, největší v podstatě taková úskalí v tom, že většinou se soutěží na nejnižší nabídkovou cenu. My jim tam dáváme možnosti, že ten, kdo jim opravdu navrhne tu nejnižší nabídkovou cenu, která pro něj je opravdu velmi nízká, tak budou mít vzorec, podle kterého budou postupovat, kdo prostě nedosáhne této úrovně, tak ho okamžitě vyloučí, bude to v zákoně, prostě bude opravdu za to postih. A ta další věc je, že pokud například firma, která podsekává neustále ceny, se hlásí do dalších a dalších výběrech u toho samého zadavatele, tak ten zadavatel bude mít možnosti tuto firmu vyloučit, my k tomu píšeme konkrétní a opravdu velice detailní výklad, spolupředkladatelem zákona je antimonopolní úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, čili tady se domnívám, že toto jsou ty největší novinky, které jsou dobré, aby i diváci slyšeli. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Nejste jenom místopředseda strany, ale také starosta. Zaznělo tady, že starostové často chybují. Usnadní vám práci tento nový zákon, je to dobrý zákon, který zlepší čerpání těch dotací? 

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/: 
Tak já myslím, že každý, kdo poslouchal, tak by na ten zákon mohl být skoro pyšný, teď v předchozích třiceti vteřinách nebo ještě delší době, ale bohužel tomu tak není, a to znovu není jenom ohled, pohled starosty, ale celé řady těch připomínkovacích míst, koneckonců do vlády šel s šedesáti rozpory, já jsem viděl několik zápisů i z pracovní komise Legislativní rady vlády, která připomínkovala celou řadu i vážných problémů té novely, respektive toho nového zákona, a dostáváme se hlavně, a to je moje největší výhrada, do situace, kdy zase s tlakem na čas přichází do sněmovny zákon, který by zasloužil daleko větší pozornost a daleko větší propracovanost. Paní ministryně tady udělala znouzectnost, kdy říká, že je ráda za tři šedesát šest pozměňovacích návrhů. No, pokud má nějaký zákon tři sta šedesát šest pozměňovacích návrhů, tak nemůže být řeč o tom, že by to byl zákon bezproblémový, že by to byl zákon, který by zákonodárci snadno přijímali a že by ho také snadno studovali a že by se orientovali v tom, jak se bude o tom zákonu a jednotlivých pozměňovacích návrzích hlasovat. A notabene pozměňovací návrhy do toho přidali i samotní koaliční poslanci, takže to nebyli jenom lidé z opozice a těch koaličních…

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
A vylepšili, vylepšili ten zákon tak, aby byl i třeba pro vás schůdný a dobrý? 

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/: 
No, já se třeba děsím jednoho pozměňovacího návrhu, který přichází právě ze strany koaličního poslance, který říká, že by jeho platnost i účinnost měla nastoupit sedm dní po zveřejnění, tak to je věc, která bude znamenat pro celou řadu zadavatelů vážnou komplikaci. Já se ještě vrátím k tomu, co tu zaznělo. Já bych také přivítal, kdyby se soutěžilo i podle jiných kritérií, než je jenom cena, to ale není dáno zákonem, ani ten současný zákon totiž neurčoval, že se musí soutěžit podle ceny, to, že to tak bylo, je dáno trochu historickým vývojem, kdy ten poslední zákon, respektive jeho novela z roku 2012, přinesla celou řadu novinek a reagovala na situaci velké nespokojenosti a velkých problémů v zadávání veřejných zakázek. To ta novela z roku 2012 do značné míry změnila. Zavedly se profily veřejných zadavatelů, kde se objevuje celá řada podstatných informací, to naštěstí ten zákon, ten nový zákon nemění, zachovává profily veřejných zadavatelů tak, jak fungují a tak, jak se tam jednotlivé firmy od těch největších až po ty nejmenší zvykly hledat svoje možnosti, svoje budoucí zakázky. Potud v pořádku. Ale ta praxe, která u nás existuje, tak ta vede k tomu, že se zadavatelé obávají určit jiná kritéria, protože už v současné době těch nejrůznějších připomínek, následných odvolávání, je opravdu více než málo, celá řada firem spoléhá na to, že když se odvolá v tom zadávacím řízení, tak třeba uspěje, a je to skoro sport, ale bohužel to nejvíc komplikuje situaci se zadáváním veřejných zakázek. A následně dochází k tomu, že samozřejmě se zplošťuje investování, to je důvod, proč tenhle zákon, který vypadá tak abstraktně, se vlastně dotýká mnoha lidí, většiny občanů České republiky, protože v ten okamžik se zpožďují investice například do škol, do komunikací a podobně, tady co nejlepší zákon může vést k tomu, že ekonomika bude fungovat lépe a bez větších potíží, já se obávám, že tím, že ten zákon přináší celou řadu novinek a je v jistém slova smyslu volnější, teď se ho všichni budou muset učit a to poměrně narychlo, tak to bude znamenat třeba minimálně určité vakuum časové, kdy se všichni budou obávat zadávat podle toho zákona, protože to prostě bude znamenat větší nejistotu, větší nejistotu právě proto, o čem jsem mluvil, totiž z hlediska nebezpečí nejrůznějšího odvolávání. Přivítal bych také to, to je další téma, že se tam lépe ošetří takzvaná nápadně nízká cena, to je totiž jedna, opravdu jeden z nešvarů zadávání současných veřejných zakázek, kdy v těch výběrových řízeních může uspět někdo, kdo se opravdu do toho veřejného zadání přihlásí s cenou, která je nápadně nízká, následně potom to vede k vícepracím a k dramatickým situacím na stavbě a složitým zápisům do stavebního deníku, můžu o tom něco vyprávět, a tomu by bylo dobře předcházet, ale ten současný zákon, jestli jsem ho dobře četl, žádný konkrétní vzorec nezahrnuje. Volala po tom Hospodářská komora, aby v tomto ohledu se ten zákon stal konkrétnější, aby bylo jasné, jakým způsobem tedy přesně definovat tu nápadně nízkou cenu a jakým způsobem žádat o vysvětlení, protože, znovu, neobjevujeme Ameriku, i ten současný zákon vedl k tomu, že když tam někdo přišel s nápadně nízkou cenou, tak jsme ho oslovovali, aby ji zdůvodňoval a jeho úkolem bylo přinést věcné argumenty a zdůvodnit, proč ta cena podle jeho názoru je reálná a nikoliv nápadně nízká. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Připomínky, připomínky praktikujícího starosty. 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Praktikujícího starosty samozřejmě vnímám, ale pan kolega evidentně ten zákon vůbec nečetl a není seznámen ani s pozměňovacími návrhy a nejste seznámen ani s našimi metodikami. 

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/: 
Paní ministryně, to není pravda. 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Nechte mě, prosím, nechte mě, prosím domluvit. Pokud jsem si vyhledávala, samozřejmě protože ministerstvo pro místní rozvoj má elektronické věstníky a podobně, tak zrovna vaše obec nezadávala téměř jinak, než opravdu s těmi velkými procenty jste tam dávali kritéria pouze na cenu, takže tady se můžeme bavit i o tom, jak zadáváte vy osobně, či zde sedíte jako místopředseda ODS. 

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/: 
Já na to zareaguji. 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
A nebo tady sedíte jako budoucí kandidát na hejtmana ve středních Čechách. Já zareaguji na ty věci, na argumenty, protože to je má úloha. A chci říct, že co se týká stávající úpravy, tak tam je samozřejmě možné již teď využívat jiné povinné kritéria, povinné v rámci takzvané ekonomické výhodnosti nabídky. Otázka je, proč to nikdo nedělá, proč to nikdo nedělá. A tady pan místopředseda hovořil, že vlastně pětadvacet let se ODS snažila o mnoho úprav, no, s tím zákonem o veřejných zakázkách se vám to zrovna moc nepovedlo, protože se tam za poslední novely za vaší vlád, za vašich vlád, nejenom jedné, dostalo spousta věcí, který v podstatě my teď musíme napravovat. Co se týká těch kritérií, co jste sděloval. Tak ten nový zákon, a to byste, pane Kupko, měl vědět, přináší mnoho jiných povinných kritérií, nejenom tu cenu, a zároveň nevím, zda jste mě poslouchal, když jsem hovořila o té nejnižší nabídkové ceně, ano, Hospodářská komora chtěla vzorec, nicméně, když se debatovaly evropské směrnice, které by měly překlopit celé do národních legislativ, tak to v podstatě ten vzorec tam komise navedla a pak ho rychle dala pryč, protože je diskriminující, čili my do našich metodik, to znamená, výkladových materiálů toho zákona, napasujeme několik možných vzorců, které nabídneme starostům, respektive veřejným zadavatelům, aby je využívali, nicméně už nyní, už nyní zadavatelé mají možnost se doptat uchazeče, proč ta cena je tak nízká, a samozřejmě otázka je, kolik z nich to opravdu dělá, kdo má analýzu té ceny, proč tak stanovují ty zakázky, třeba když si řeknete, něco bude stát pět milionů, má ten starosta k tomu tu analýzu, má k tomu nějaké podklady, dokáže říct, že podseknutá cena je ve výši jeden milion osm set a podobně. Příliš ne. Takže my tam dáváme rovnou povinná kritéria, kde se bude muset…, kde se bude muset hodnotit například celá ta společnost, například zda je v insolvenci a další věci a necháváme tam, což už jsme zavedli teď touto novelou, která platí, poslední novela je teď z dubna 2015, mimochodem, ne z roku 2012, to, že v podstatě se hodnotí i pro /nesrozumitelné/. A potom je na tom veřejném zadavateli, co tam bude chtít, jestli například stavební dozor, kde ten stavební dozor prostě má zkušenosti dvacet let se zakázkami X Y Z a nebo také, jestli si tam například dá i jiná kritéria, například i sociální kritéria, to je možné. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Uspokojila vás tato odpověď? 

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/: 
No, já jsem především chtěl se vrátit k tomu, vy jste zmiňovala, že tam v tom zákoně ten vzorec je, teď říkáte… 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
V zákoně není. 

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/: 
A není tam. To byla jenom reakce na vaše slova, která jste uvedla, proto jsem říkal, že v zákoně není a je dobře, že je v metodikách, tak aby bylo možné z toho vycházet. To je teda jenom přímá reakce na váš útok. To, že mimochodem poslední zkoumání o tom, jak to vypadá s tou takzvanou korupcí v České republice, vychází lépe, je také výsledkem té poslední změny zákona v roce 2012. O tom není pochyb. A říkají to samozřejmě i ti, kteří se věnují podrobně sledování korupce. Takže i v tomhle směru, prosím, nechte ten útok stranou, protože vy teď v tuhle chvíli trochu slízáte smetanu za to, co se podařilo změnit v posledních čtyřech letech. Tak to je jenom jako reakce na to, jak jste se rozhodla zaútočit. A myslím, že to nebylo patřičné, protože analýza toho nového zákona nevychází jenom z opozice, vychází z celé řady odborných hledisek a z celé řady odborných skupin a Hospodářská komora je také jednou z nich. Já se vrátím k tomu, jakým způsobem se dneska řešilo v tom aktuálním zákoně a s aktuálním zákonem to, aby opravdu tam se nehlásili do soutěže ti, kteří to nebudou schopni zvládnout kvalitativně správně. A jednou z těch cest byly takzvané technické kvalifikační předpoklady, kde prostě ten zadavatel určil, co by měl umět a jaké reference by tam měly mít. Já bych přivítal, kdyby ten zákon ještě lépe ošetřil například reference a byl bych také rád, aby do budoucna ten zákon, a to by byl nepochybně příspěvek k transparentnímu prostředí, také zajistil, co nejlepší zveřejňování všech těch různých informací z profilů veřejných zadavatelů na jednom místě tak, aby tady samozřejmě nezaniklo to konkurenční prostředí, které je dnes v profilech veřejných zadavatelů, to znamená v těch místech, kde se pro komerční subjekty objevují ty nabídky, objevují ty výzvy k podání nabídek, ale aby zároveň se podařilo shromáždit například ve věstníku veřejného zadavatele informace ze všech těch profilů tak, aby opravdu pro kohokoliv v České republice, ať je to malá firma, střední firma nebo velká firma byly ty informace dobře dostupné, a to by mohla být ambice ministerstva pro místní rozvoj to třeba ještě teď změnit a nebo to upravit co nejrychleji, ale znovu se vracím k tomu, je škoda, že se tak děje a ten zákon přichází v takovém časovém presu, tři sta šedesát šest připomínek, a to je přece každému zřejmé, je otázka… 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Pozměňovacích návrhů. 

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/: 
…pozměňovacích návrhů, to je přece jasný signál, že to není ideální norma a že s ní bude ještě práce a pokud vy o tom hovoříte tak hezky sebevědomě, tak se obávám, aby brzy nedošlo na to, že budete dostávat dopisy stovek zadavatelů a ÚOHS neude řešit mnoho různých stížností a námitek proti postupu těch výběrových řízení právě pro nejistotu, kterou ten zákon teď do českého prostředí přináší. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Se zákonem o veřejných zakázkách… 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Já ještě musím reagovat, promiňte, já musím reagovat trochu… 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Tak vás poprosím opravdu velmi krátce, paní ministryně. 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Určitě, určitě, určitě. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Ještě tady máme jednu velmi zásadní věc. 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Možná panu kolegovi uniklo, že už vláda dávno schválila takzvanou strategii elektronizace veřejných zakázek, kde v roce 2018… 

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/: 
Neuniklo mi to. 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Kde v roce 2018 budou rozšířeny profily zadavatele a bude se využívat národní elektronický nástroj pro veřejné zakázky, to jenom na doplnění toho, že ambice ministerstva, které jsme dali dohromady a určitě víte, že ten úplně nebyl v pořádku, já jsem ho nějakým způsobem postavila na nohy, že už je bezpečný a kdokoliv do něj „hackne“, tak se nedostane hlavně na data těch zadavatelů, což byl dost velký problém kolegů, kteří to připravovali mnoho let zpátky, nebudu jmenovat, nicméně ta ambice je splněna, ale další věc, co tady říkáte, víte, tři sta šedesát tři pozměňovacích návrhů, spousta z nich, zhruba dvě stě z nich se nám akorát vrací v rámci připomínek, které ministerstvo při projednávání, a tedy se bavme o tři a půl tisíce připomínek, které jsme vypořádali negativně, mnoho z nich, tak se nám vrátilo skrz ty skupiny, které nebyly spokojené, skrz poslance. A já se ptám, je toto korektní, když předkladatel to vypořádá. A potom poslanci nám tam dávají lobbistické zájmy dalších firem. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Pojďme tuto otázku nechat pouze řečnickou. Já bych se chtěl zeptat na další věc, která souvisí právě s tímto zákonem, a to je čerpání evropských dotací. Prezident Miloš Zeman začátkem roku, na přelomu roku kritizoval vládu za to, že nevyčerpá třicet pět miliard, vy jste přispěchal s vysvětlením, že by to mělo být maximálně deset miliard. Koncem ledna jste oznámila, že nevyčerpáme třicet miliard. Promiňte, já se v těch miliardách ztrácím. Jak to teda bude? 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Tak první věc, první věc. Česká republika v roce 2013 přišla již o jedenáct miliard. V roce 2014 se nám podařilo a už této vládě z původních odhadů zhruba třiatřiceti miliard to stáhnout na devět. Jedenáct plus devět je dvacet. O dvacet miliard jsme už přišli, ty už nemáme. To, co nás čeká za rok 2015 a vyhodnocení tohoto roku, tak tady jsou naše odhady, ty poslední, že to bude deset, případně pod deset miliard. Takže to je těch třicet dohromady za celé programové období. A tady musím říci, že když jsme získali sedm set miliard na vlastně deset let v České republice v období 2007 a 2013… 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Já bych vás poprosil, paní ministryně, prosil bych pana Kupku o to, jak vlastně hodnotíte ta čísla, o kterých tady paní ministryně mluvila, kolik se nevyčerpá? 

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/: 
Tak já bych tady chtěl pozitivně říct, že pokud se podaří… 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Pozitivně, ale krátce. 

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/: 
Tak. Deset miliard je ve srovnání s tím, čemu jsme mohli čelit, relativně dobré číslo, samozřejmě, že to je pořád škoda, je to třeba dvacet kilometrů dálnic, nebo sto krásných škol, tak to samozřejmě hraje roli. Na druhou stranu hrozilo, že přijdeme ještě o mnohem větší částky, ale chtěl bych se podívat do budoucna, chtěl bych se podívat na to, jak je třeba připraven a doladěn ten monitorovací systém, aby do budoucna nehrozilo České republice ještě větší riziko, mimochodem, byly to znovu koaliční resorty, které se ozývaly, že ten monitorovací systém je problematický a byl to koneckonců pan náměstek Wagenknecht, náměstek ministra financí, který hovořil o tom, že ten monitorovací systém je špatně a tu zprávu dokonce poslal do Bruselu, tak tady to by mě zajímalo, jak to dopadlo. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Výborně, pane místopředsedo, já vám děkuju za tento námět na další téma, na další Partii, protože víc názorů, víc otázek a víc odpovědí už se do dnešního vydání bohužel nevejde. Já vám oběma moc děkuju za návštěvu. Hosty dnešní Partie byli ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Děkuji vám. 

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/: 
Děkuji. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
A místopředseda ODS Martin Kupka. I vám děkuju za návštěvu. 

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/: 
Také děkuji, na viděnou. 

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: 
Souhrnný přehled dnešní Partie a další témata přinesou už dnešní zprávy, které tady u nás na Primě začínají v osmnáct padesát pět. Mějte se neobyčejně krásně. 

štítky: # #