Stavební zákon se může změnit k lepšímu, vyhráno ale není

13. ledna 2020, www.ods.cz

Komentář místopředsedy ODS k současným jednáním o rekodifikaci stavebního zákona.

Martin Kupka: „Jednoznačně vítám dnešní posun ve věci nového stavebního zákona, kdy představitelé vlády přestali lpět na svém dosavadním nefunkčním návrhu. Česká republika tak má naději, že se neocitne na několik měsíců v chaosu zcela nefunkčního a zablokovaného stavebního řízení.

Pro další týdny a měsíce bude záležet na tom, jakou finální podobu vtisknou návrhu legislativci. Je ale jasné, že nesmí vzniknout centrální stavební megaúřad, který by ve výsledku stavební činnost v České republice ochromil a přichystal další vážné problémy včetně větších korupčních rizik.

V přípravě zákona je potřeba se na prvním místě věnovat kvalitě připraveného návrhu a pečlivému vyhodnocení všech jeho možných přínosů a dopadů. Proto odmítám důraz premiéra na co nejkratší schválení zákona. Pan premiér měl na prvním místě s ministryní Dostálovou zajistit přípravu takového návrhu, který by nevyvolal tak negativní odezvu a nevykazoval tak vážné chyby. Stačilo by například, kdyby už v etapě schvalování věcného záměru v polovině loňského roku naslouchal připomínkám opozice, starostů měst a obcí i dalším odborníkům. To se ale nestalo, a tak veškeré zdržení půjde jen a jen na účet vlády.

Jsme i nadále připraveni přispět k tomu, aby Česká republika měla kvalitní stavební zákon. Věřím, že vláda v nové verzi vyřeší dosavadní neshody a umožní tak, aby i poslanci ODS schvalovaný zákon mohli podpořit. Pro případ, že ve vládním návrhu k podstatným změnám nakonec nedojde, sami pracujeme na funkční úpravě dosavadního návrhu.“

štítky: # # # # # # # # #