Velká města v čele s Prahou vyvážejí své problémy do okolních obcí

8. listopadu 2019

Školství si v tomto týdnu vybralo mnoho pozornosti stávkou učitelů kvůli způsobu, jakým dostanou v příštím roce přidáno. Pod povrchem ale bublá další velký problém, jehož řešení začalo už zhruba před deseti lety, ale pak se zaseklo.

Po propadu porodnosti v 90. letech dokonce pod hranici 90 tisíc narozených se náhle po roce 2005 jejich počet zvýšil o třetinu, tedy ke 120 tisícům dětí. Mnoho obcí a malých měst zejména v okolí měst velkých na takovou situaci nebylo připraveno, protože po roce 1989 připustily ve svých územních plánech živelnou výstavbu desítek či stovek nových obytných domů, ale nepřemýšlely o tom, jestli jsou vybaveny příslušnou infrastrukturou. Nejen vodovody a kanalizací, ty stavebníci samozřejmě vyžadovali, ale také tou sociální – především školami a školkami, ale také zdravotními středisky a lékárnami, zařízeními pro seniory, poštou, prostory pro obchody, stravování a další služby, místy pro setkávání občanů, sportování a kulturu. Prostě tím vším, co činí obec obcí.

Mnohá zastupitelstva tato zkušenost přece jen přinutila zatáhnout za ruční brzdu a ukončit trend zastavování zemědělské půdy. S pomocí státních příspěvků začala dohánět nastřádaný dluh, spustily výstavbu nebo rozšiřování škol a školek, naučily se lákat lékaře a tak dále. Ještě tyto investice často ani nesplatily, a už je před námi nový obrovský problém, dramatická hrozba další obrovské populační vlny, především kolem Prahy.

Hnutí ANO už před 5 lety slibovalo, jak rozběhne výstavbu bytů v celé ČR a zvlášť v Praze a zrychlí zásadně stavební řízení. Nestalo se ani jedno – dokonce jsme se naopak podle Světové banky v komplikovanosti a délce stavebního řízení ještě zhoršili, a to i letos (157. ze 190 zemí) proti loňsku (156.). Rozvoj hlavního města se prakticky zastavil. Asi to nepřekvapí nikoho, kdo sleduje, jak amatérsky a nahodile řídí Andrej Babiš celou zemi. Vývojem v Praze se každopádně zájem občanů – a tím i developerů – přelévá logicky opět do blízkých částí Středočeského kraje, zejména do sousedních okresů Praha-východ a Praha-západ. A u dalších velkých měst je situace možné méně vyhrocená, ale jinak podobná.

Vlna zájmu o výstavbu je obrovská, mimořádně naléhavá a agresívní. Bohužel na to mnohá zastupitelstva opět nejsou připravena – a noví obyvatelé vesnic a městeček, z velké části mladí lidé, začnou zakládat rodiny, takže v horizontu několika let přijde další populační špička a s ní zvýšené nároky na počty míst ve školkách a školách.

To není falešné strašení, ale reálná hrozba. Proto jsem už při projednávání státního rozpočtu na letošní rok navrhoval zvýšení prostředků na výstavbu nových škol a letos to budu prosazovat znovu. Bez pomoci státu nejsou schopna vybudovat potřebnou kapacitu škol ani města velikosti Říčan, natož malé obce.

Abychom předešli budoucím vážným komplikacím, navrhujeme jako ODS reálné a rychlé zrychlení procesu stavebního povolování. Předložili jsme návrh na zrušení zbytečného závazného stanovisko orgánu územního plánování. Tato novinka z pera někdejší ministryně za ANO prodloužila cestu ke stavebnímu povolení v některých lokalitách i o půl roku. Navrhujeme také zavedení fikce souhlasného závazného stanoviska pro ostatní případy. Jde nám o to, aby stát měřil i sobě stejně přísně jako občanům – pokud může stavebník zmeškání lhůty třeba jen o jediný den zaplatit propadnutím celého stavebního povolení, měl by stát ke svým zákonným lhůtám přistupovat stejně důsledně. A pokud nestihne zareagovat včas, mělo by to automaticky znamenat, že se v daném případě vyslovil souhlasně.

A konečně pracujeme také na elektronizaci stavebního řízení. To všechno jsou konkrétní kroky, které pomohou v rozvoji celé České republice a odblokují výstavbu bytů v Praze. To je nejlepší způsob jak předcházet dalšímu hromadnému stěhování do středních Čech. Nejde totiž jen o školy, ale také o dopravní dostupnost, již dnes kritickou. Přitom třeba Praha potřebnou sociální infrastrukturu má a bylo by tedy mimořádně hloupé dopustit, aby se za hranicí města stavěla nová, a ta uvnitř nebyla dostatečně využitá. Recepty tedy nabízíme. Bude záležet hlavně na tom, jestli je vládnoucí koalice podpoří.


nejnovější příspěvky blogu