Velká města v čele s Prahou vyvážejí své problémy do okolních obcí

8. listopadu 2019

Školství si v tomto týdnu vybralo mnoho pozornosti stávkou učitelů kvůli způsobu, jakým dostanou v příštím roce přidáno. Pod povrchem ale bublá další velký problém, jehož řešení začalo už zhruba před deseti lety, ale pak se zaseklo.

Po propadu porodnosti v 90. letech dokonce pod hranici 90 tisíc narozených se náhle po roce 2005 jejich počet zvýšil o třetinu, tedy ke 120 tisícům dětí. Mnoho obcí a malých měst zejména v okolí měst velkých na takovou situaci nebylo připraveno, protože po roce 1989 připustily ve svých územních plánech živelnou výstavbu desítek či stovek nových obytných domů, ale nepřemýšlely o tom, jestli jsou vybaveny příslušnou infrastrukturou. Nejen vodovody a kanalizací, ty stavebníci samozřejmě vyžadovali, ale také tou sociální – především školami a školkami, ale také zdravotními středisky a lékárnami, zařízeními pro seniory, poštou, prostory pro obchody, stravování a další služby, místy pro setkávání občanů, sportování a kulturu. Prostě tím vším, co činí obec obcí.

Mnohá zastupitelstva tato zkušenost přece jen přinutila zatáhnout za ruční brzdu a ukončit trend zastavování zemědělské půdy. S pomocí státních příspěvků začala dohánět nastřádaný dluh, spustily výstavbu nebo rozšiřování škol a školek, naučily se lákat lékaře a tak dále. Ještě tyto investice často ani nesplatily, a už je před námi nový obrovský problém, dramatická hrozba další obrovské populační vlny, především kolem Prahy.

Hnutí ANO už před 5 lety slibovalo, jak rozběhne výstavbu bytů v celé ČR a zvlášť v Praze a zrychlí zásadně stavební řízení. Nestalo se ani jedno – dokonce jsme se naopak podle Světové banky v komplikovanosti a délce stavebního řízení ještě zhoršili, a to i letos (157. ze 190 zemí) proti loňsku (156.). Rozvoj hlavního města se prakticky zastavil. Asi to nepřekvapí nikoho, kdo sleduje, jak amatérsky a nahodile řídí Andrej Babiš celou zemi. Vývojem v Praze se každopádně zájem občanů – a tím i developerů – přelévá logicky opět do blízkých částí Středočeského kraje, zejména do sousedních okresů Praha-východ a Praha-západ. A u dalších velkých měst je situace možné méně vyhrocená, ale jinak podobná.

Vlna zájmu o výstavbu je obrovská, mimořádně naléhavá a agresívní. Bohužel na to mnohá zastupitelstva opět nejsou připravena – a noví obyvatelé vesnic a městeček, z velké části mladí lidé, začnou zakládat rodiny, takže v horizontu několika let přijde další populační špička a s ní zvýšené nároky na počty míst ve školkách a školách.

To není falešné strašení, ale reálná hrozba. Proto jsem už při projednávání státního rozpočtu na letošní rok navrhoval zvýšení prostředků na výstavbu nových škol a letos to budu prosazovat znovu. Bez pomoci státu nejsou schopna vybudovat potřebnou kapacitu škol ani města velikosti Říčan, natož malé obce.

Abychom předešli budoucím vážným komplikacím, navrhujeme jako ODS reálné a rychlé zrychlení procesu stavebního povolování. Předložili jsme návrh na zrušení zbytečného závazného stanovisko orgánu územního plánování. Tato novinka z pera někdejší ministryně za ANO prodloužila cestu ke stavebnímu povolení v některých lokalitách i o půl roku. Navrhujeme také zavedení fikce souhlasného závazného stanoviska pro ostatní případy. Jde nám o to, aby stát měřil i sobě stejně přísně jako občanům – pokud může stavebník zmeškání lhůty třeba jen o jediný den zaplatit propadnutím celého stavebního povolení, měl by stát ke svým zákonným lhůtám přistupovat stejně důsledně. A pokud nestihne zareagovat včas, mělo by to automaticky znamenat, že se v daném případě vyslovil souhlasně.

A konečně pracujeme také na elektronizaci stavebního řízení. To všechno jsou konkrétní kroky, které pomohou v rozvoji celé České republice a odblokují výstavbu bytů v Praze. To je nejlepší způsob jak předcházet dalšímu hromadnému stěhování do středních Čech. Nejde totiž jen o školy, ale také o dopravní dostupnost, již dnes kritickou. Přitom třeba Praha potřebnou sociální infrastrukturu má a bylo by tedy mimořádně hloupé dopustit, aby se za hranicí města stavěla nová, a ta uvnitř nebyla dostatečně využitá. Recepty tedy nabízíme. Bude záležet hlavně na tom, jestli je vládnoucí koalice podpoří.


nejnovější příspěvky blogu
27. ledna 2020

Zase jsme mu na to všichni skočili

Andrej Babiš je mistrem zastíracích manévrů. Naposledy tuhle figuru s úspěchem předvedl minulý týden, aby zakryl průšvih a…