Stát se nemůže chovat jako firma nikdy. Natož v krizi!

26. března 2020

Lidé za koronavirus nemohou. Vláda také ne, ale jejím úkolem je zachovat společnost v provozuschopném stavu, a to zejména v mimořádných situacích. K tomu vládu máme! Ne kvůli běžné údržbě, aby svítilo světlo, jezdily vlaky a ke zraněným přijely sanitky. Ale k tomu, aby převzala celospolečenské náklady krizí, kterými procházíme.

ODS od počátku podporuje vládní opatření v boji s koronavirovou pandemií, přestože vedou k obrovským omezením celé společnosti, způsobu našeho života, ekonomiky, naprosté většiny občanů této země. Podporujeme ta opatření s očekáváním, že vláda občanům své země pomůže vyrovnat se s jejich následky, sejme z nich břímě, které nezpůsobili. Sami jsme proto také připravili návrh důležitých ekonomických opatření a dalších podpůrných kroků.

Nyní se ale stále zřetelněji jeví, že vláda svou roli nechápe a v reakci na nikým nezpůsobenou pandemii se chce pochybnými právními kličkami své politické odpovědnosti zbavit. Místo práva na aspoň částečnou kompenzaci škod nechává vláda lidi a firmy na holičkách a třeba statisícům živnostníků nabízí zatím pouze na půl roku odpuštění pár tisíc korun poplatků státu. Jen za poslední tří dny jsem mluvil s desítkami živnostníků, kteří říkali v kostce jediné: Ze dne na den jsme se ocitli bez koruny příjmů. Vždycky jsme státu pomáhali, teď doufáme, že pomůže on nám. Bez finančního příspěvku nepřežijeme. Vítáme odpuštění záloh, ale potřebujeme nutně kompenzovat příjmy.

Dali jsme jasně najevo, že jsme schopni podporovat vládu v pomoci lidem, na které epidemie dopadla. Proto s velkým znepokojením sleduji její poslední kroky. Nesplní-li vláda svou roli, jsou provedená opatření zcela zbytečná, protože pouze nahrazují nesčetné oběti způsobených překotným vývojem pandemie nesčetnými oběťmi vyvolanými ponecháním statisíců, možná i milionů lidí v bezvýchodné situaci. Vystresovaná společnost zchudne, což samo o sobě způsobí mnoho nových zdravotních obtíží, které zdravotnictví zchudlé společnosti nebude schopno uspokojivě řešit.

Po všech chybách, kterých se vláda za uplynulé týdny v řešení koronavirové krize dopustila, by bylo omezení práva lidí na náhradu škody naprostým, neskutečným selháním Andreje Babiše a jeho týmu. Takhle se může chovat firma. Ale nemůže se tak chovat stát. Nikdy, natož v krizi.


nejnovější příspěvky blogu