Stát se nemá jen snažit nachytat lidi na švestkách

6. prosince 2019

Před pár týdny mě někde v médiích zaujalo vyprávění, jak musí provozovatelé domů vykonávat každé tři dny fyzickou kontrolu svých moderních kotelen i přesto, že ty jsou pod nepřetržitým dohledem spousty kontrolních zařízení a senzorů. Je to jen jedna z řady ukázek, jak naše legislativa zoufale zaostává za reálným životem, přidělává lidem práci, užírá čas i peníze.

Je to jen další připomenutí, proč má smysl usilovat o skutečnou reformu veřejné správy tak, jak to ODS navrhuje v programovém dokumentu Země, která vítězí. Hlavním smyslem je naprostá změna postoje státu k občanům. Ze způsobu, jak jsou napsány a hlavně používány zákony a další předpisy, musí jasně vyplývat, že tu nejsou lidé pro stát, ale že je tu stát pro lidi. Proto jsme v Poslanecké sněmovně prosazovali přijetí návrhu zákona o právu na digitální službu, takzvané digitální ústavy, kterou příští týden projedná Senát.

Zákon vládě ukládá připravit do konce příštího roku katalog služeb, které budou občanům k dispozici v digitální podobě a do čtyř let. Zavedení práva komunikovat se státem digitálně přinese lidem možnost vyřídit velkou část všech potřebných úkonů vůči státu z domova. Pro toho, kdo si na elektronickou komunikaci netroufá, ale samozřejmě zůstane zachována možnost přijít na úřad a jednat s úředníky osobně. Ještě jednou zdůrazňuji, že ze strany občana jde o právo, nikoli povinnost.

Podobně jsme již definitivně prosadili myšlenku, že ponovu (od účinnosti nového zákona o Sbírce zákonů počátkem roku 2022) budou schvalované zákony obsahovat tabulku povinností, které lidem ukládají. Lidé musí mít jednoduchou možnost zjistit, jestli třeba pro jejich podnikání z nového předpisu plyne nějaká povinnost. Co bude platit už od příštího roku, je pravidlo, že většina předpisů nabývá účinnosti 1. ledna nebo 1. července, aby každému stačilo podívat se na novinky v legislativě dvakrát v roce a nemuset být soustavně ve střehu, co zase stát vymyslel.

A ze stejného soudku ještě jedna drobnost, kterou ODS v Poslanecké sněmovně už před časem navrhla a získala pro ni podporu, a která ukazuje, jak to se změnou státu myslíme. Držitelům datových schránek bude propříště chodit avízo 60 dní před koncem platnosti technické kontroly jejich vozidla. Stát takové opatření prakticky nic nestojí, ale uživatelům může pomoci s plněním jejich zákonné povinnosti – jinak řečeno uchránit je toho, že zapomenou včas zajet se svým vozidlem na STK a vystavují se přinejmenším riziku pokuty. Digiústava navíc zavádí taková avíza i pro jiné agendy, než je platnost technického průkazu vozidla. A hledáme také možnosti, jak takovou službu poskytovat všem, nejen těm, kteří mají datovou schránku. Půjde to také prostřednictvím portálu občana, k němuž se člověk může dostat s pomocí nového občanského průkazu s čipem, nebo i ověřením „Jméno, heslo a SMS“, které poskytuje pro přístup k elektronickým službám státní úřad Správa základních registrů. A brzy bude možný i přístup přes účty elektronického bankovnictví – k tomu jsme tento týden otevřeli ve Sněmovně cestu schválením novely zákona o bankách. Všechny elektronické služby státu se tak brzy otevřou 5,5 miliónům občanů, které své účty spravují prostřednictvím elektronického bankovnictví.

Takto má podle nás stát fungovat – nesnažit se jen lidi nachytat na švestkách, ale usnadňovat jim život, v maximální míře jim pomoci včas splnit, co se od nich čeká.


nejnovější příspěvky blogu