Postavíme kraj na nohy

24. září 2020, MF DNES

Se čtyřmi prioritami jdou do voleb ve středních Čechách občanští demokraté. ODS chce zajistit lepší zdravotní péči pro pacienty v celém kraji, nastartovat výstavbu a opravy silnic a zvýšit počty spojů příměstských vlaků a autobusů. Chce také zlepšit schopnost středočeské krajiny zadržovat vodu. A také se soustředit na větší otevřenost krajského úřadu veřejnosti. Lídrem kandidátky občanských demokratů je místopředseda strany, poslanec parlamentu, krajský zastupitel a starosta středočeských Líbeznic Martin Kupka.

Podstatnou část volební kampaně jste v srpnu absolvoval v sedle kola. Jak dokonale jste při cestách kraj poznal?

Navštívil jsem s kolegy na bicyklech 260 obcí. Přidalo se hodně přes 300 lidí a ujeli jsme 1 111 kilometrů. Udělali jsme i jednu neplánovanou zajížďku, abychom dosáhli tohoto symbolického čísla. Zažili jsme velké lijáky i vedra. V navštívených obcích jsme hovořili o místních problémech. Někde je to výstavba vodovodů, v blízkosti Prahy pak třeba nedostatečné kapacity škol. Poznali jsme stále špatný stav mnoha silnic. Z rozhovorů se starosty jsem si potvrdil, že vůči nim a jejich obcím má kraj i stát velké dluhy v tom, podat jim při řešení místních problémů pomocnou ruku. Na druhou stranu jsem se utvrdil v tom, že střední Čechy jsou velmi různorodé a pěkné místo pro život.

Šlapal jste poctivě, nebo jste jel na moderním elektrokole?

Šlapal jsem poctivě. Ale proti elektrokolům nic nemám, otevřela cyklistiku většímu počtu lidí.

Dokonce jste prý v jednom okamžiku za ODS málem položil život?

Kamion mě nedaleko Červené Lhoty vytlačil ze silnice. Byla to velmi nepříjemná situace. Skončil jsem v poli pod dvoumetrovým svahem, ale naštěstí se mi nic vážného nestalo.

Volební kampaň vedete s heslem Postavme kraj na nohy. Znamená to, že kraj není podle vás v dobré kondici?

Zejména komunikace současného vedení ho staví na hlavu. Chceme, aby se za zástupce kraje nemuseli Středočeši stydět. Narazili jsme třeba na základní školy, které jsou v dobrém stavu a jejich zřizovatelé, města a obce, se o ně příkladně starají. A pak přijdete ke krajské škole a je vám z toho smutno. Například v zemědělské škole ve Středoklukách jsme našli obraz tureckého hospodářství, opadávající omítky, zanedbané pozemky. A tak to být nemá. A není to vždy jen o penězích, ale také o přístupu.

Na jaře, když jste čistili řeku Berounku, měla ODS heslo Kupka čistí kraj. Mohou se v případě vašeho volebního vítězství krajský úřad nebo příspěvkové organizace kraje obávat nějakých velkých personálních změn?

Heslo má přenesený význam, ale jasně odmítám nějaké politické čistky. V institucích, které nefungují, však velí zdravý rozum nějaké změny udělat. Týká se to například námi často kritizované krajské správy a údržby silnic. Fungující instituce se nemají čeho obávat.

Jak konkrétně chcete zlepšit komunikaci krajského úřadu s veřejností?

Jednou z prvních věcí, kterou bychom udělali, je úřad otevřít. A to doslova. Turnikety nemají u vstupu co dělat. Krajský úřad musí fungovat podobně jako radnice ve městech. Nehodláme také dále zakrývat a začerňovat informace, jako se tomu děje ze strany úřadu nyní. To prostě musí skončit.

Velkým tématem letošních voleb je také zdravotnictví. Měl by se kraj soustředit jen na své nemocnice, nebo podporovat i zařízení, u nichž není zřizovatelem?

Musí zvládnout obojí. Věnovat se péči o své oblastní nemocnice, za které má zodpovědnost. Zároveň se ale musí zasadit o změnu úhradového systému pojišťoven, kdy za stejný výkon dostávají středočeské nemocnice, bez ohledu na zřizovatele, a nemocnice v Praze naprosto jiné částky. To je neúnosné. Je odpovědností kraje uplatnit tlak na ministerstvo zdravotnictví, aby se to změnilo a rozdíly nebyly propastné jako Mariánský příkop. Kraj musí soukromé a městské nemocnice na svém území podpořit v jejich investicích formou grantového řízení. A také je nutné kvalitně dovybavit středočeskou záchrannou službu, kde vedení kraje zbrzdilo obnovu vozového parku. Velké rezervy jsou rovněž v poskytování asistenčních služeb nemocným lidem a seniorům v jejich domácím prostředí. Umožňují vyšší kvalitu jejich života a šetří veřejné prostředky vkládané na rekonvalescenci pacientů.

Nějakou privatizaci krajských nemocnic nechystáte?

Na privátním zdravotnictví není nic špatného. Většina ordinací praktických lékařů a zubařů, které navštěvujeme, je soukromých. Co se ale týká sítě krajských nemocnic, nemáme v plánu je nějak privatizovat.

Patříte k velkým kritikům stavu dopravní infrastruktury v kraji. Kde chcete vzít na opravy a výstavbu silnic peníze?

I přes naši kritiku musím říct, že finance vkládané do oblasti dopravy v posledních letech rostly. Nelíbí se nám ale, jak s nimi bylo nakládáno. Je potřeba dát do pořádku fungování krajské správy a údržby silnic. Tristní je zejména stav silnic III. třídy. Také je bude nutné opravovat komplexně, aby po rekonstrukci vydržely více než jeden rok. Je nutné hledat další pomoc státu při stavbě obchvatů měst a obcí, stejně jako získat co nejvíce prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravu komunikací, a to s ohledem na hustou síť osmi tisíc kilometrů středočeských silnic, jakou nemá žádný jiný kraj.

Jak se i jako starosta Líbeznic stavíte k vybudování severního obchvatu Prahy?

Nejen pro kraj, ale i pro stát by to měla být klíčová dopravní záležitost. Na vládu a ministerstvo dopravy musí stále z kraje směřovat dotazy, co pro to dělají. Úkolem kraje pak je přesvědčit starosty obcí, kteří s navrhovanými řešeními zatím nesouhlasí, a pomoci hledat nejschůdnější variantu. To se ale týká i projektů vysokorychlostních železničních tratí, které jsou některým obcím předkládány bez možnosti, aby je mohly nějak ovlivnit.

Jaký máte ve středních Čechách plán boje se suchem?

Podpoříme nejméně 200 projektů malých vodních děl. Je to konkrétní příspěvek k ochraně před suchem a zároveň ochrana před povodněmi. Chceme podporovat ty, kteří na svých polích hospodaří zodpovědně, zachovávají skladbu plodin, remízky, druh orby a podobně. Podpoříme i další výsadbu alejí a zeleně v krajině.

Máte řadu funkcí. Jste místopředsedou strany, poslancem, starostou, krajským zastupitelem. Pokud se stanete hejtmanem, vzdáte se některé z nich?

Odešel bych ze Sněmovny. Starostou Líbeznic bych zůstal i nadále, i když je mi jasné, že na naši obec by se pozornost velmi zaměřila a nemohl bych si do naší obce přihrát jakoukoli pomoc navíc.

(Autor: Robert Božovský)

štítky: # # # # #