Musíme být ostražití, aby omezení nebyla trvalá. Veřejnost nahrazuje práci státu

20. března 2020, FORUM 24

Přestože jsou občanští demokraté v opozici, odmítají v tomto těžkém období vést jakékoliv politické boje a zdůrazňují, že se chtějí soustředit na společný cíl. Nakolik se jim daří koordinovat kroky s vládou a dohlížet při tom na dodržování demokratických principů, popisuje v rozhovoru pro deník FORUM 24 místopředseda ODS a starosta Líbeznic Martin Kupka.

Pane poslanče, jak vnímáte, že více než po třiceti letech nesmíme opustit Českou republiku?

Situace je výjimečná. V tomto případě známe důvody, proč k významnému omezení svobody dochází. Jsou závažné, ale podstatné je, aby do budoucna tohoto mimořádného stavu nikdo nezneužil a celá země se vrátila zpět do svobodných poměrů.

Myslím, že to pro generaci, která nezažila předlistopadovou éru, může být užitečná ukázka toho, co vlastně svoboda představuje. Pro mnoho dnešních mladých lidí to byl abstraktní pojem, který nyní nabývá hmatatelných rozměrů. A pro ty, kteří totalitní éru zažili, to opravdu má být silné memento, aby v jiných situacích, kdy k tomu nejsou důvody spojené s ochranou života a zdraví, k žádným omezením svobody nedocházelo a nikdo si je neuzurpoval.

Náměstek ministra zdravotnictví a šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula v rozhovoru pro deník FORUM 24 řekl, že demokracie může při zvládání epidemie škodit. Váš názor?

Všiml jsem si toho vyjádření. Může to být nebezpečné. Je jasné, že v situaci, kdy jsou ohroženy lidské životy, tak jsou taková omezení přijatelná, ba dokonce nutná. Že se ale nesmíme zbavit ostražitosti, aby omezení nechtěl třeba někdo prodloužit na neurčito, aby se z dočasnosti nestal trvalý stav.

V rámci omezení při nouzovém stavu byly uzavřeny obchody s vládní výjimkou pro květinářství. Mluvilo se o střetu zájmů premiéra Babiše, jehož fond Hartenberg loni koupil většinový podíl v síti květinářství Flamengo. Byla ta výjimka opravdu nutná?

Nechci spekulovat. Vím, že zbylá většina květinářství je v rukou drobných živnostníků. Ukazuje to ale znovu na to, že i v kritickém čase spojení ekonomické, mediální a politické moci působí zbytečné pochybnosti. Taková otázka by vůbec neměla připadat do úvahy. To, že to vůbec musí zaznít jako otázka, jasně ukazuje, že je ten stav špatný.

Pojďme prosím k vaší opoziční práci. Daří se vám koordinovat návrhy s vládou?

Navrhli jsme celou řadu důležitých změn, které opravdu vedou k tomu, aby se podařilo zachránit pracovní místa a ochránit živnostníky, kteří se ocitají v dramatické situaci. O to víc, že nesou zodpovědnost i za své zaměstnance. Z toho důvodu jsme přišli s tím, aby nešlo pouze o odložení plateb, ale aby zaměstnavatelé nemuseli v příštích měsících odvádět další vysoké částky ve formě odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Dále navrhujete odložení třetí a čtvrté vlny EET, které se týkají i lékařů…

Ano, to je další věc, kterou považujeme za velmi důležitou. V tuto chvíli jsou lékaři vystavováni ze strany státu té nejtěžší zkoušce. Stát pro ně nepřipravil nejnutnější zabezpečení a leží na nich největší tíže ochrany obyvatel.

Myslíte, že se podaří to prosadit?

Snažíme se to prosadit a věřte mi, že v tom není žádný politický boj – opozice versus vládní koalice. Je v tom opravdu zájem pro ty, kteří nemají v současnou chvíli od státu žádnou jinou oporu. Nechceme, aby na ně v tuhle chvíli mířilo další byrokratické opatření, které by jim mělo právě teď přihodit ještě další starosti.

Premiér Babiš navrhuje odložení kontrol nových EET do srpna. Proč to nestačí?

Všechno naznačuje, že čas, kdy se budou muset živnostníci vypořádávat s výpadkem tržeb spojeným s koronavirem, bude mnohem delší. Pro nastartování české ekonomiky, které musí přijít, by byl takový krok opravdu velmi užitečný.

Jako ODS jste apelovali na vládu, aby pravdivě informovala o tom, kolik je k dispozici roušek a respirátorů. Jak si vysvětlujete, že doposud tomu tak nebylo?

Sledujeme to v přímém přenosu, obraz je to opravdu smutný a myslím, že si o tom udělá nepochybně každý velmi snadno názor sám. Já se intenzivně věnuji tomu, aby byla zajištěna pomoc lidem v mé obci. Za Líbeznice jsem odpovědný já. Věnuji tomu velkou míru pozornosti a rozběhli jsme zároveň s dalšími starosty rozsáhlou diskusní skupinu, kde si vyměňujeme informace, co bychom mohli dělat. Nepochybně jde nyní o zásadní opatření z hlediska ochrany zdraví, ale víme, že půjde také o náladu ve společnosti. Zejména starším lidem se snažíme nabídnout také psychickou vzpruhu. Když jim na jednu stranu říkáme, že jsou nejohroženější skupinou, tak aby to nenesli úkorně. Naopak jim chceme ukázat snahu obcí a měst, ale i státu je chránit.

Například? Přijali jste nějaká zvláštní opatření?

Myslím, že ještě před výzvou vlády začaly všechny obce a města spontánně připravovat službu nákupu těm nejstarším lidem. U nás je pozoruhodná odezva dobrovolníků. Vlna solidarity je opravdu veliká. Nabídka pomoci dokonce převažuje samotnou poptávku. Z toho mám velkou radost. Ve fungujících komunitách se opravdu velmi dobře daří zajistit pomoc. Myslím si, že v tomhle směru se ukázal stát nepřipravený, ale veřejnost to úctyhodným způsobem dohání. Nechci dělat z nouze ctnost, že něco nemá zdravotnický personál, určitá kritika zaznít sice má, ale česká společnost opravdu prokázala mimořádně dobrou vůli se s tou situací vypořádat, jak jen to jde.

Máte v Líbeznicích dostatek roušek? Jak řešíte zásobování?

Žádné roušky od státu nejsou, a pravda je taková, že národ na to zareagoval celonárodním hackathonem v šití roušek. Je to aktivita snad ve všech obcích a městech, kdy spousta dobrovolníků, kteří mají jen trochu času, shání materiál a šije roušky.

Abych vám dal nahlédnout do toho, jak to funguje u nás v Líbeznicích, tak my jsme zřídili facebookovou skupinu „Líbeznice si pomáhají“, která je mimořádně živá. Díky organizaci se snažíme sehnat materiál, gumičky a tak dále, a odnášejí si to dobrovolníci, kteří z toho šijí roušky. Od pondělka jsme je již distribuovali do míst, kde je největší kontakt s lidmi, a sice do obchodů, na poštu nebo benzinovou pumpu. Nyní už jsme v situaci, kdy můžeme roušky rozdělovat i těm nejstarším obyvatelům, což se znovu za pomoci dobrovolníků děje. Ale nejde jenom o to roušku doručit, ale vlastně si s nimi taky trochu popovídat. Dále rozbíháme i další služby, například donášky z knihovny nebo facebookové vysílání „Zeptejte se sousedů“. Chceme nabídnout povídaní se známějšími obyvateli, ať jde o výtvarníky nebo vědce, jako určitou formu rozptýlení a posílení komunity.

Jak hodnotíte působení středočeského krajského úřadu v čele s paní hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou z hnutí ANO? Dostáváte informace s předstihem?

Nedokážu zhodnotit, do jaké míry je to chyba vlády a do jaké míry středočeského krizového štábu. Ale fakt je, že ani pro středočeské nemocnice, ani pro záchranku nebyly ochranné prostředky v dostačující míře, nejenom o víkendu, ale platí to stále, i teď, když spolu mluvíme. To je zásadní problém. Slyšíme navíc i o dalších rozhodnutích středočeského krizového štábu, kterým vůbec nerozumím.

Například?

Týká se to třeba rozhodnutí mikromanagementu o tom, který dopravní spoj pojede a který ne. Smysl má dělat systémová a promyšlená rozhodnutí. Co my pozorujeme z terénu, tak je to vážné. Zatímco v jiných krajích jsou k dispozici informace o počtu lidí v karanténě, což je pro starostu důležitá informace a bývá dostupná prostřednictvím krizového štábu, tak tady o tom podle mých postřehů nemá často ponětí ani Hasičský záchranný sbor. Pevně doufám, že se to s každou hodinou změní a podaří se to napravit.

Ale i v tomhle směru chci říct, že na vyhodnocení toho, co by se mělo do budoucna zlepšit, čas bude. Nyní je potřeba soustředit praktickou pozornost na to, jak se s tou krizovou situací vypořádat. V tomto směru slyšíte i ode mě, že se nepouštím do žádné opoziční kritiky, kterou by si jinak zasloužili. Tady jde opravdu o to zajistit veřejnosti ochranu.

Rozhovor vyšel na serveru Forum24.cz.

štítky: # # # # # # #