Konec výmluv, stavební řízení lze zrychlit

22. listopadu 2018, INFO.cz

Protože se problematika územního plánování a stavebního řízení bezprostředně dotýká měst a obcí, přinesla doba před komunálními volbami kromě jiného také několik strhujících vystoupení na toto téma. Slyšeli jsme, jak je třeba zjednodušit stavební zákon, jak je třeba ho napsat zcela znovu, ale také že to nejspíš ve zbytku volebního období poslanecké sněmovny nejde stihnout.

Pravdou je, že půjde o složitou změnu, která zabere spoustu práce a času, a je prakticky nemožné, že by se nový zákon dal napsat z poslanecké lavice, bez možnosti využít odborný a hlavně legislativní aparát ministerstev. Ale vláda by měla úředníkům uložit, aby na novém zákoně začali pracovat a kontrolovat je při tom. Konec výmluv!
 
Co by ale z poslaneckých lavic zvládnout šlo, je dílčí změna současného stavebního zákona směrem k elektronizaci, která by mohla územní i stavební řízení zrychlit, zlevnit a usnadnit život jak stavebníkům a projektantům, tak i úředníkům. Proto jsem ve výboru pro veřejnou správu inicioval vznik pracovní skupiny, která by se měla hned začít zabývat tím, co všechno je možné v nynějším stavebním zákoně upravit co nejjednodušší novelou tak, aby nebylo nutné se všemi dokumenty chodit na stavební úřad, a naopak bylo možné je předat pomocí digitálních technologií z domova.
 
Dvě nezbytné záležitosti jsou ale jasné už dnes. Za prvé by bylo nutné vytvořit portál stavebníka, kam by bylo možné vkládat žádosti o stavební povolení nebo územní rozhodnutí elektronickou cestou. Dále musí vzniknout digitální úložiště projektových dokumentací. Musí být schopné uzamknout vložený dokument s časovým razítkem a umožnit úřadu zacházet s ním, jako kdyby ho stavebník přinesl na stavební úřad v tlustých deskách s mašličkami. A zajistit možnost, jak úředník na závěr k takové elektronické formě dokumentace doplní své schvalovací elektronické razítko, že dokumentaci zkontroloval a že ji akceptuje. Není to složitá věc, takové systémy existují, a přinesly by hlavně obrovskou úsporu energie a peněz na tisk, skládání a kompletování dokumentů, zvláště když se projekty často ještě před stavbou musejí třeba i několikrát měnit a znovu schvalovat.
 
Druhým důležitým úkolem pro usnadnění, zrychlení a zprůhlednění procesu plánování staveb, je vytvoření digitální technické mapy České republiky, v níž by se stavebník a projektant mohl už od počátku podívat na to, jaké sítě kolem nebo přes pozemek vedou, kde jsou k nim připojovací body a podobně, zkrátka kde by mohl v různých vrstvách kontrolovat všechny technické aspekty související s jeho stavbou. A v optimálním případě by také viděl do územního plánu obce i zásad územního rozvoje kraje, takže by získal v jedné mapě přehled o tom, co dané místo při jakémkoli vývoji a investici umožňuje.
 
Že by i elektronizace stávajícího, dosud nezjednodušeného procesu územního i stavebního řízení byla přínosem, je zjevné. Sice by se nezměnil počet podkladů a dokumentů, které jsou k řízení potřeba, ale stavebníci by nemuseli vytvářet hromady papírových dokumentů a stěhovat je na úřady. Na úředníky by ze všech stran nepadaly stohy oněch desek s mašličkami, protože by spis od podání vedli v elektronické formě.
 
Samozřejmě ani tato změna není možná bez změny zákona, která jasně řekne, které doklady lze podávat elektronicky. Ale to je něco, co je diskusí na úrovni poslaneckého výboru možné vyjasnit a zpracovat do jednoduchého návrhu novelizace. Ten může vzniknout během pár měsíců, takže lze udělat velký krok k elektronizaci stavební řízení do roka!
 
A vytvořené úložiště a další zavedené nástroje nezestárnou, bude možné je využívat i později, až ministerstvo dokončí návrh komplexní změny stavebního zákona, která řekne, co všechno se v územním a stavebním řízení má změnit a jak. Ať bude systém třeba postaven zcela jinak, bez datového úložiště pro dokumentaci a bez digitální technické mapy se prostě neobejde.
 

štítky: # # # # # #