Jak je to vlastně s nebezpečím 5G sítí?

21. května 2020,

ODS reaguje jasně a razantně na debatu ohledně údajného nebezpečí výstavby a používání bezdrátových sítí, které jsou souhrnně označovány jako sítě 5G.

Protože jsme stranou moderní, rozhodli jsme se uchopit toto téma a poskytovat svým členům, zastupitelům, starostům a ostatním zástupcům samospráv odbornou technickou podporu pro získávání kvalitních informací o bezdrátových technologiích a případných zdravotních rizicích spojených s 5G sítěmi.

Naším expertem pro otázky bezpečnosti 5G sítí je Jakub Rejzek, uznávaný odborník z oboru telekomunikací. Jeho oborovou specializací je právě regulace kmitočtového spektra a projektování bezdrátových spojů. Poradenská činnost našeho odborníka je koordinovaná s Českým telekomunikačním úřadem a Státní zdravotním ústavem, je členem příslušných odborných pracovních skupin.

Jak je to vlastně s nebezpečím 5G sítí? Expozice organismu neionizujícímu záření není pro odborníky v žádném případě neprozkoumaný problém. Systematický výzkum začal po druhé světové válce, všechny majoritní problémy byly popsány a potvrzeny v roce 1960. Sledování vlivu u nových technologií a kmitočtových pásem dále pokračuje, výsledky výzkumu ani v jednom případě nepotvrdili žádná rizika spojená s rozvojem bezdrátové komunikace. Pro dodržení referenčních hodnot výzkumu jsou stanovené hygienické limity, které jsou při výstavbě sítí elektronických komunikací přísně dodržované. Česká republika byla v Evropě první, která limity platné pro výstavbu bezdrátových sítí uzákonila. Samotné ověřování dodržení těchto limitů měřením je technicky jednoduché a finančně dostupné. Právě kvůli povinnosti dodržení hygienických limitů budou 5G sítě postavené s hustou sítí přístupových bodů – s velmi malým výkonem.

S výkony, při kterých by mohlo samotné působení elektromagnetického pole způsobovat jakékoliv obtíže, se při používání 5G, ani jiné skupiny telekomunikačních zařízení, nesetkáte. Frekvenční úseky, které jsou současnou mezinárodní regulací určené pro rozvoj 5G sítí, byly od roku 1970 používané pro šíření televizního signálu. Vzpomeňte si na protesty při výstavbě Žižkovské věže v Praze. Ani po téměř 30 letech vysílání s desetitisícinásobným výkonem používaným pro televizní vysílání nejsou občané Žižkova vysíláním z věže jakkoliv postižení.

Koronavirová krize ukázala, jakou důležitost mají rozvinuté telekomunikace pro budoucnost naší země. Nenechme si vnutit strach z rozvoje společnosti, který nemá žádné opodstatnění. ODS dlouhodobě digitalizaci společnosti prosazuje – je a bude motorem změn ve společnosti.
 

štítky: