Inovace jsou nezbytné, nemůžeme směřovat k efektivnější dopravě jenom cestou regulací

25. července 2022, www.railtarget.cz

Redakce RAILTARGET přináší další z rozhovorů s ministrem dopravy, Martinem Kupkou. Hlavním tématem rozhovoru jsou tentokrát inovativní technologie a jejich podpora v rámci rezortu Ministerstva dopravy.

Je podle Vás důležité, aby Ministerstvo dopravy podporovalo právě inovativní technologie v rámci rezortu?

Je to naprosto nezbytné, přece nemůžeme směřovat k efektivnější dopravě jenom cestou všemožných regulací, stejně tak nejde směřovat k omezení těch negativních dopadů jenom tím, že budeme něco zakazovat. Tou, pro mě, významně lepší cestou, je využít poznatků a podporovat i inovace. Ty v oblasti digitalizace vedou k lepší organizaci dopravy. Navíc v České republice je celá řada subjektů, které se tímto směrem dívají a vyvíjejí své nové aktivity, aby zlepšily mobilitu. Nejen tedy mobilitu lidí, ale i mobilitu služeb a zboží. Platí to jak pro železnici, tak pro silnici. A máme pochopitelně zájem také na tom, aby se dařilo vyvíjet i nové technologie navigační. Jeden z těch představených projektů byla například podoba řízení letecké záchranné služby i za ztížených povětrnostních podmínek. To je taky důležitá cesta k tomu, jak nabídnout lidem v České republice lepší servis, zvlášť v okamžiku, kdy běží o život.

Připravujete nějaké podobné projekty, jako je právě Doprava 2020+?

Chystáme, jako se teď podařilo s podporou více než 1 miliardy korun. Do budoucna chceme vytvářet živnou půdu pro nové technologie, nové podnikatelské aktivity, nová spojení vědy, výzkumu a praxe, také chceme investovat téměř 2 miliardy korun v rámci programu 2030+ v následujících letech. Program představíme na konci letošního roku a od toho příštího by bylo možné jej využívat.

Představená byla i inteligentní výhybka, která má pomoci v rámci predikce údržby. Je to podle Vás cesta do budoucna pro Správu železnic?

Tou cestou se vydávají i jiné státy v oblasti železničního průmyslu a Česká republika dokáže pořád držet prst na tepu doby a sleduje vývoj i v jiných státech. Právě inteligentní dopravní infrastruktura, která je schopná sama sledovat své nároky na údržbu a poskytnout zpětně informaci o tom, zda by měla proběhnout včasná údržba, je jedno z řešení, jak významně šetřit finanční prostředky a zároveň zajistit bezpečnou infrastrukturu pro pohyb na železnici.

K tomu míří má další otázka, protože Ministerstvo dopravy promptně reagovalo na potřebu navýšení finančních prostředků pro Správu železnic na údržbu železniční infrastruktury a má tam směřovat půl miliardy korun. Plánujete v tomto ohledu nějaké další kroky?

Je to opravdu důležitá injekce pro finanční prostředky, které chybí, třeba v souvislosti s tím, co se na železniční síti v posledních měsících odehrálo vlivem mimořádných povětrnostních situací. Mimo jiné se díky těm finančním prostředkům bude sanovat skála na trati Praha – Beroun, zároveň bychom díky těmto finančním prostředkům mohli rychleji obnovit poškozenou železniční trať vlivem eroze na Budějovicku a chceme opravdu díky této finanční pomoci zajistit další efektivní údržbu. Pokud by se ještě v rámci postupu investičních aktivit někde finanční prostředky uvolnily či nedočerpaly, tak jsme připraveni rychle reagovat a pomoci jak na železnici, tak případně i na silnici s chybějícími finančními prostředky.

Velkým tématem jsou plánované změny ve státním rozpočtu, ke kterým by mělo dojít v průběhu léta nebo na začátku podzimu. Vidíte v tom příležitost pro rezort dopravy, a to získat více peněz do toho rozpočtu?

Nám půjde především o to naplnit ten výpadek, který nastal například snížením spotřební daně na pohonné hmoty a výpadkem silniční daně. To je primární úkol, aby nemuselo dojít k dalšímu omezení a vlastně žádnému omezení jak investičních aktivit, tak aktivit v oblasti údržby a pravidelné správy silniční i železniční sítě.

Má poslední otázka směřuje ke správní radě Správy železnic, kde jsou ještě dvě křesla neobsazená a jedno z obsazených se uvolnilo, protože rezignoval nominant Pirátů pan Lička z časových důvodů. Chtěla bych se zeptat, jestli máte představu, kdo obsadí ta volná křesla?

To bude brzy jasné, ale v tuto chvíli už bude možné svolat správní radu v novém složení a začít formovat nově program i fungování Správy železnic. Věřím, že to bude období, ve kterém se podaří co nejlépe skloubit nezbytnou výlukovou činnost tak, aby neměla takový vliv na zpoždění vlaků. Budeme také chtít nastavit co nejlepší informovanost jak dopravců, osobních i nákladních, tak samotných cestujících, aby opravdu každý věděl, když například dochází k nějakému zpoždění, že výsledkem či odměnou za trpělivost bude lepší železniční spojení. Už teď se snažíme informovat cestující ve vlacích o prováděných investicích, třeba právě na trati Vysočany – Mstětice, ale i na dalších výlukách, ať už se jedná o Poříčany – Velim nebo o Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí. Chceme, aby cestující věděl, co všechno se na české železnici odehrává a kdy se dočká zprůchodnění té tratě. Tohle je jedna ze změn, které se snažíme přinést a věřím, že Správní rada v tom bude pokračovat. Klíčové také je určit jasné pořadí priorit investic a na základě toho systematicky realizovat obnovu železniční sítě a investice do ní.

Celý rozhovor můžete zhlédnout Railtarget.cz.

štítky: # # # # # #