Lidé potřebují verbálně povzbudit, lépe přijmou špatné zprávy

3. listopadu 2012,

Martin Kupka je bývalým tiskovým mluvčím nejsilnější pravicové strany u nás – ODS, v současné době působí jako starosta středočeských Líbeznic. ParlamentníListy.cz se ho zeptaly na názor týkající se politiky, ODS i víkendového volebního kongresu této strany.

Pane Kupko, byl jste dlouholetým mluvčím ODS, nyní jste starostou Líbeznic. Jak vnímáte současnou situaci ve straně?
 
Jde zjevně o jedno z nejsložitějších období strany. Nikdo si nemohl myslet, že bude veřejnost tleskat vládě, která musí dělat nepopulární kroky. Situaci jsme si sami ještě ztížili tím, že se nám nedaří naše postoje srozumitelně vysvětlovat. Významnou roli hrají také opakované skandály, koaliční spory a navíc aktuální vnitrostranický střet vyvolaný rebely. Velmi bych si přál, aby kongres přinesl určitou katarzi. Jeho výstupem by měl být také závazek vůči vládě, pokud tedy přežije v tomto složení, aby veřejnosti co nejdříve představila konkrétní prorůstová opatření a věnovala se ve větší míře zmíněnému vysvětlování svých kroků.
 
ODS není úplně jednotná, ve sněmovně jsou „rebelové“, nedávno jste ztratili stý hlas po odchodu jednoho z poslanců vaší strany. Co si o tom myslíte?
 
Jsem bohužel přesvědčen o tom, že nejvýznamnější motivací rebelů není zájem o stát či o ODS, ale jejich vlastní parciální a sebestředné zájmy. Nikdo z nich nereprezentuje potřebné pozitivní změny v ODS. Jednoprocentní zvýšení DPH pokládám za zástupný argument, z něhož se rebelům podařilo vytvořit symbol. Před krajskými a senátními volbami tak nastolili negativní téma, které nám nepochybně nepomohlo. Je potom opravdu zarážející, když z volební prohry viní jen ty druhé a zejména premiéra Nečase. To je dramatické znásilnění skutečnosti.
 
Co u vás ve straně nastalo po volebním debaklu? Jakým směrem by se teď měla ODS vydat?
 
Co nastalo, to je možné sledovat v přímém přenosu ve všech médiích a zatím to k lepšímu obrazu ODS věru nepřispívá. Jsem přesvědčen, že ODS teď musí odpovědět na to, kde stojí a kam chce dále směřovat sama a kam chce vést stát. Co by měla podle mého názoru udělat především: 1. Změnit personální politiku tak, aby sama umožnila příchod nových lidí do významnějších pozic. Věrna svým konzervativním zásadám musí dát ale prostor lidem, kteří už něco dokázali ve své profesi či na komunální úrovni a jejich důvěryhodnost je snadno ověřitelná. Věci veřejné ukázaly zcela průkazně, že „rychlokvašky“ v politice napáchají vždy mnohem více škody než užitku. 2. ODS musí předložit veřejnosti pět, šest jasných opatření, které má vláda v příštím roce realizovat, aby změnila náladu ve společnosti. 3. ODS musí formulovat dlouhodobý cíl, který bude nejen vycházet z často citovaných ideových kořenů, ale dokáže odpovědět na reálnou hospodářskou a společenskou situaci. ODS musí opustit rétoriku nekonečného hospodářského růstu a vést veřejnost ke změně postoje a hodnotového uspořádání v souladu s reálnými možnostmi státu. 4. Musíme najít důvěryhodné nositele těchto myšlenek.
Musíme přijít s konkrétními prorůstovými opatřeními a realizovat je co nejdříve – ještě do konce letošního roku a především v prvních měsících příštího roku. Jasně se ukazuje, že veřejnost potřebuje i verbální povzbuzení. Jsem přesvědčen, že více lidí bude schopno přijímat negativní zprávy, když uvidí příslovečné světlo na konci tunelu.
 
Není „pravicová“ politika v ČR až příliš těžkopádná a není „diskriminační“ právě pro lidi, kteří nevydělávají desítky, či stovky tisíc měsíčně?
 
Dobrá pravicová politika určitě diskriminační není. Naopak. Jeden ze základních principů ODS je solidarita odpovědných. Příklad Středočeského kraje vedeného sociálními demokraty ukazuje jednoznačně, že politika populistických volebních slibů vede jen k mrhání veřejnými prostředky. Jízdné zdarma a proplácení zdravotnických poplatků ve skutečnosti těm skutečně potřebným pomáhá nepatrně. Lepším receptem je zcela adresná pomoc, která může být i prakticky mnohem účinnější. A může tam potom směřovat více prostředků, které se nerozmělní na nekontrolované příspěvky i těm, kteří je ve skutečnosti vůbec nepotřebují. To je skutečný princip solidarity.
 
Potřeba vládních reforem je jasná, proč má ale největší dopad na ty, kteří už nemají kde brát – senioři, postižení, nemocní, rodiny s malými dětmi?
 
 
Potřebné reformy rozhodně nemají negativně postihnout zmíněné skupiny obyvatel. Už vaše otázka ale dokazuje, že se zatím nepodařilo podobu reforem vysvětlit. Stát musí uvažovat v delším horizontu, než je jedno volební období. Vláda se musí dívat dopředu a zajistit, abychom v budoucnu dokázali čelit reálnému demografickému vývoji a stárnutí společnosti. Zatím jsme žili v tom, že se životní úroveň výrazně zvyšovala a přirozeně čekáme, že se bude zvyšovat dále. Reálná situace ale velí tento pohled změnit a připravit se bez zbytečné frustrace na zpomalení či zastavení růstu. To je přirozeně nepopulární a dotýká se každého z nás. O to větší pozornost je třeba věnovat vysvětlování.
 
Hodlá strana zajistit pro nízkopříjmové skupiny nějaké zvýhodnění?
 
Správnou cestou je zkvalitnit systém adresné pomoci. Jde o to rozdělit omezenou sumu prostředků co nejefektivněji. Dalším úkolem je zamezit zneužívání podpory státu. Domnívám se, že v tomto ohledu vláda udělala více, než se jí zatím podařilo prodat.
 
Čeká vás tento víkend kongres ODS, jak vidíte další působení Petra Nečase a dalších členů vedení v čele strany?
 
Pevně věřím, že Petr Nečas svůj post obhájí. Nečekám zásadní změnu tváří. To bude opravdu běh na delší trať, pokud se podaří občanským demokratům překonat současné problémy.
 
Chcete nějak „očistit“ ODS od lidí, kteří v ní jsou třeba jen kvůli prospěchu a co hodláte dělat s lidmi, kteří takzvaně „mydlí někomu schody“ jen proto, aby se dostali výš?
 
Tento boj se odehrává ve všech politických stranách na světě. ODS některými neduhy trpí více mimo jiné i proto, že je déle na světě. Musí být ale poctivější a přísnější v pojmenování těch, kteří obraz strany poškozují. A musí pomáhat nahoru těm, kteří se těší zasloužené důvěře veřejnosti. Jinými slovy: musí lépe a častěji aplikovat samočistící mechanismy.
 
O ministru Martinu Kubovi a o jeho stranickém kolegovi Pavlu Dlouhém se hovoří jako o tzv. kmotrech, jak myslíte, že tohle vzniklo. Poškozuje, ubližuje to straně nějak?
 
Slovo kmotr a samozřejmě i ten jev samotný je prokletím ODS. Samozřejmě nás to poškozuje. Martin Kuba vystupuje jako ministr profesionálně a důvěryhodně. Nezavdal, pokud vím, žádnou reálnou příčinu k podezření, že dění v jeho rezortu teď ovlivňuje nějaký zákulisní hráč. Od médií na druhou stranu očekávám, že budou obezřetněji zacházet s nejrůznějšími obviněními. Kohokoli očernit je dnes opravdu velmi jednoduché.
 
Co si myslíte o celkové náladě a situaci v ČR. Má to nějaké východisko, světlo na konci tunelu?
 
Ano, pevně věřím, že existuje dobrá perspektiva. Nemůže ale odpovídat doposud zažitým představám. Všude v Evropě se růst zpomalil nebo zastavil. Tomu musíme přizpůsobit naše očekávání. Musíme prostě v naší vlastní hodnotové orientaci změnit dosavadní převahu konzumních hodnot a vidinu materiálního růstu ve prospěch jiných kvalit. Vedle toho ale samozřejmě musí stát efektivní ekonomická opatření, která umožní zachovat lidem přinejmenším stávající životní standard.
 
 
(Autor: Radek Kraus)

štítky: #