Oranžový přechod snížil riziko pro chodce

28. dubna 2016,

LÍBEZNICE (Praha–východ) V naší obci řešíme komplikovanou dopravní situaci spojenou s velkou intenzitou tranzitní dopravy. Kritická byla zejména v samém centru obce, na Mírovém náměstí. Úsek, kudy denně projede více než 10 tisíc aut, sice protíná přechod pro chodce, lidé ale měli často problém vůbec přejít na druhou stranu. Pamatuji si řadu nešťastných telefonátů, zejména od našich starších občanů, že je řidiči nechtějí pouštět.

 
Pro řešení tohoto neudržitelného stavu jsme nakonec zvolili kombinaci dvou opatření, která měla dostatečně zajistit bezpečnost chodců – instalaci nového osvětlení nebezpečného přechodu a jeho vyvýšení nad úroveň stávající komunikace. 
 
Plány na vybudování zvýšeného přechodu pro chodce přímo naproti místní prodejně potravin se zrodily už před lety, po zprůjezdnění obchvatu Líbeznic. Ten sice výrazně ulevil centru obce tím, že odklonil nákladní dopravu čítající stovky kamionů denně, osobní doprava skrz centrum však nijak výrazně neklesá. 
 
O dvě třetiny nehod méně 
 
Zvažovali jsme například také možnost umístit na nebezpečné místo semafory. Ovšem výsledkem by byly další zácpy, což by zase spíše zhoršilo podmínky pro život lidí. I díky odborným analýzám, které si obec nechala vypracovat, jsme se nakonec přiklonili ke kompromisní variantě. A teď, osm měsíců po úpravách, můžeme říct, že to opravdu funguje. Osvítili jsme přechod. 
 
Na bezpečnostní osvětlení přechodu nám přispěla Nadace ČEZ prostřednictvím svého grantového programu Oranžový přechod. Odborníci uvádějí, že kvalitní osvětlení dokáže snížit počet střetů s chodci na přechodech až o 65%, což se u nás potvrzuje. Zatímco dříve byl přechod pravidelným místem dopravních nehod, v poslední době jsme žádnou kolizi nezaznamenali. 
 
Řidiči dnes vidí přechod i chodce v jeho blízkosti s dostatečným předstihem, a vyvýšení je navíc donutí zpomalit na bezpečnější rychlost. Lidé v Líbeznicích tak konečně mohou v centru přecházet bez větších obav. 

štítky: #