Události, komentáře: Přímá volba starostů

4. ledna 2016,

Prezident Miloš Zeman chce znovu přesvědčovat politiky, aby přistoupili na přímou volbu starostů a hejtmanů. Podle modelu, který navrhuje, má být starostou kandidát z vítězné strany, který získá nejvíc preferenčních hlasů. Má prezidentův návrh šanci na úspěch? A jak by změnil obsazení radnic? O tématu diskutoval v Událostech, komentářích ČT 24 místopředseda ODS Martin Kupka.

 

Celý rozhovor s Martinem Kupkou můžete zhlédnout na ČT24.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Hosté Událostí, komentářů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Dobrý večer. 

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:

Dobrý večer. 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Místopředseda Občanské demokratické strany Martin Kupka. Dobrý večer. 

Martin KUPKA, místopředseda strany a starosta Líbeznic /ODS/:

Dobrý večer. 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pánové, vítám vás v Událostech, komentářích. Takže přímá volba starostů, hejtmanů, ano – ne, proč. Pane hejtmane. 

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:

Já nemám problém ani s jednou variantou. Já si myslím, že je potřeba vždycky na ten příslušný systém pohlížet z hlediska celé legislativy, takže pokud bychom připustili variantu, že bude přímá volba hejtmanů nebo starostů, tak se musí změnit pravděpodobně z části hlava sedmá Ústavy, musí se změnit zákon o obcích, o krajích, o volbách do zastupitelstev. 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Dobře, to asi voliče tak úplně nezajímá, co všechno legislativně právně musí projít. Zkuste voličům říct: ano, já chci být přímo volným hejtmanem, ne, já myslím, že to je nesmysl, nebo něco jiného prostě, principielně na tu otázku, zda ano nebo ne. 

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:

Víte, já nejsem zákonodárce, a proto budu muset přijmout variantu, kterou parlament schválí. V každém případě já jsem pana prezidenta a jeho návrh slyšel, určité opodstatnění má, protože samozřejmě tak jak on vykládá ten jeho návrh, tak spočívá především v omezení politikaření po volbách, což, čemu rozumím, protože ta jednání bývají často složitá. A za určitých okolností se může stát, že hejtmanem nebo starostou se nestane vítěz, ale bude jím někdo z dalšího uskupení. Ostatně v komunálních volbách to tak běžně probíhá, na krajích ostatně také. Každopádně to, co pan prezident říkal, určité opodstatnění má a já jsem schopen přijmout obě dvě varianty. 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pane Kupko. 

Martin KUPKA, místopředseda strany a starosta Líbeznic /ODS/:

Já říkám ne. Říkám to proto, že podle mého soudu není potřeba měnit, co funguje relativně dobře a jsme toho svědky po celou řadu let, kdy nakonec mimochodem i kvalitu toho kandidáta dopředu určuje, jestli je schopen poskládat kvalitní kandidátku a jestli je schopen také jak předvolebních, tak povolebních jednání. Politika přece není jenom individuální… 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Kandidát na starostu si sám sestavuje kandidátku? Ony do toho ty strany trochu zasahují. 

Martin KUPKA, místopředseda strany a starosta Líbeznic /ODS/:

Nepochybně na to má významný vliv jak svým působením coby osobnosti, tak samozřejmě může a to se může lišit případ od případu, ovlivňovat to, jakým způsobem se ta kandidátka skládá v dobrém. Na to není přece nic špatného. Ale v každém případě politika přece není individuální záležitost a v tomhle směru vždycky bude o nějakých jednáních, dohodách a na tom opravdu není nic zlého, protože najít konsensus, najít podporu například pro nějaký rozvojový plán obce či města nebo pro rozvojový plán kraje, vyžaduje nějaká jednání, třeba přesvědčit opozici o tom, že ten návrh není tak úplně špatný a že si zaslouží, pokud už ne přímo podporu, tak přinejmenším toleranci. Tak tohle všechno přece je také politika a v okamžiku, kdy budeme říkat tak, jako jsme toho svědky nakonec v případě našeho současného prezidenta, jenom to populistické, abychom příště uspěli, tak to nemusí být zaručený recept na to, že to město, ta obec nebo ten kraj bude směřovat správně. 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

A to, co říkal i pan hejtman nebo ten druhý náhled na tuhle věc. No tak někdo, kdo není tak úplně schopný si to prostě v rámci strany politicky si to vylobuje, on se pak stane starostou a lidi by chtěli stejně někoho jiného ale, tak proč lidem, zejména na těch nižších úrovních tu šanci nedát. Ano, my ho známe, my si rozhodneme, zvolíme, on bude starostou, pakliže splní tu podmínku, je z vítězné strany, jak navrhuje prezident. 

Martin KUPKA, místopředseda strany a starosta Líbeznic /ODS/:

Já se ale obávám, že tohle to se opravdu děje jenom ve výjimečných případech. V naprosté většině případů u voleb zejména komunálních ten, kdo vede vítěznou kandidátku, tak potom zpravidla také bývá zvolen. Samozřejmě, že to neplatí absolutně, ale že by se v této zemi dělo tolik vážných případů, kdy ten systém selhává, to se podle mého soudu neděje. To, že se následně například lídr té vítězné strany není schopen prosadit nebo že selže v těch dalších jednáních, to ale přece také může ukázat, a už se to ukazuje i v případě třeba současných primátorů či starostů hnutí ANO, že nejsou schopni dodržet slovo nebo že tam vzniká jiný problém, ale to je také důležitá kompetence nebo chcete-li nezbytná výbava starosty a primátora dodržet slovo. 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Nebyla by ta politika trochu ochuzena, to co říká pan Kupka? To přece k tomu patří to vyjednávání k politice. A takto bude jasně dáno, kdo je starosta nebo hejtman. 

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:

Samozřejmě politika je umění možného a hledání kompromisů, já s tím naprosto souhlasím. Ale minulé komunální volby ukázaly i na velkých městech, že vždycky vítěz nemusí být primátorem. A jsou to i trojkové obce, tedy poměrně velké obce, 15tisísové, v našem kraji bych mohl jmenovat řadu z nich, například Vysoké Mýto, kdy vítěz, a to poměrně výrazný vítěz se starostou nestal, protože ostatní měli nějaké jiné dohody. A je to také o stabilitě… 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

A je to špatně nebo tohle je prostě politika? 

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:

To je samozřejmě, jak vy říkáte, to je politika, já na druhou stranu… 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Můžete říct, že to je špatně. 

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:

Já na druhou stran zase musím upozornit, že na Slovensku systém přímé volby funguje poměrně dobře, je to systém dvoukolový, ale samozřejmě upozorňuje také na to, a já jsem zmínil ty legislativní změny, protože to… 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Mimochodem vyprodukoval to, že tuším pan Kotleba je sice županem nebo jak se to… 

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:

No tak je to predseda samosprávného kraja. 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ano, předseda samosprávného kraje, ale jaksi nemá vojsko kolem sebe. 

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:

Ano, ale já jsem chtěl zmínit, tam je podstatné to, že postavení starosty u nás a na Slovensku nebo hejtmana a tamějšího predsedy samosprávného kraje se liší. To znamená, že pokud bychom přistoupili k variantě přímé volby, musíme změnit i systém, který u nás je nastavený, protože starosta i hejtman je první mezi rovnými, primus inter pares, a to by se pravděpodobně muselo změnit. My máme například radu, na Slovensku rady kraje nebo obce nejsou. To znamená, je tam celá řada dalších věcí a není to jenom o tom, říct si – změníme systém, protože my jsme 15 let po reformě veřejné správy, nějakým způsobem je nastavena, myslím si, že je nastavena dobře, ale pokud bychom tuto variantu vůbec zvažovali, tak musíme přistoupit k hlubší legislativním změnám. To není jenom o tom jednoduchém… 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Prosím zásadní změnu kompetence, aby tedy hejtman či starosta nebyl jedním z rovných, jedno nejdůležitější. Tam asi míříte. 

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:

Ne. Je to samozřejmě, o tom, co vy naznačujete, protože na Slovensku pan Kotleba, Bánskobystrický kraj, tam je jednoznačně ukázka kohabitace mezi zastupitelstvem a samotným županem. 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Prosím, pane hejtmane, konkrétní vaši představu, jak změnit případně kompetenci starosty či hejtmana, aby to mělo smysl. 

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:

Jednoznačně je to samozřejmě silnější mandát přímo od voličů a adekvátně k tomu je potřeba změnit kompetence. Nechcete od mě, abych od stolu… 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ano, chtěl bych jednu nejdůležitější vaši představu, co by se mohlo změnit. 

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:

Je to například to předkládání návrhů zastupitelstvu. Jestli je bude předkládat sám starosta nebo hejtman, či jestli to bude rada, například v těch systémech, kde je přímá volba, tak tady neexistují. To je například slovenský model, jo, takže musíme o tom uvažovat. 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Když už, jak změnit kompetence, pokud vůbec tedy. 

Martin KUPKA, místopředseda strany a starosta Líbeznic /ODS/:

Já si právě myslím, že to není potřeba, že se tady pouštíme do něčeho, co může vyvolat mnohem víc problémů, než jaké teď známe, což bývá problém některých návrhů. A v tomto případě prvků přímé demokracie tady já bych se spíše obával, protože mimochodem ten současný model také dává daleko větší prostor kontrole v tom samotném zastupitelstvu. To, že i během každého jednání zastupitelstva krajského či obecního fakticky k nějaké kontrole dochází a to nejenom ze strany opozičních zastupitelů a fakticky i těch, kteří jsou součástí třeba aktuálně vládní koalice a to není zanedbatelná záležitost. Argumentovalo se pro tu změnu také tím, že by se dosáhlo větší participace občanů. Ale ta slovenská čísla o tom nevypovídají, protože volební účast například v těch volbách do vyšších územních celků, tedy jakoby do slovenských krajů, se pohybuje nad 20 %. V roce 2012 v případě České republiky ta volební účast byla někde kolem 36, 37 %. Takže ani tento argument neplatí a pak já bych se opravdu ptal, co to má přinést. To, že pan prezident si přečetl, že pro přímou volbu je možná většina respondentů průzkumu veřejných mínění, pak tomu rozumím a děje se to v případě pana prezidenta poměrně často. Ale v reálné politice, v racionálním uvažování o tom, co pomůže městům a obcím a co pomůže krajům, podle mého soudu tohle nestojí ani na prvních 5, možná ani na prvních 10 příčkách toho, co by se v České republice mělo udělat a co by se mělo změnit. 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Je tady jedno riziko, na které v naší reportáži upozornil starosta Chebu. Co když ten dotyčný, který získá nejvíc preferenčních hlasů, to nemusí nutně být lídr kandidátky, co když nebude chtít být tím hejtmanem? Co potom? 

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:

To se zeptejte pana prezidenta, protože to je jeho návrh, já pouze komentuji to, že jsem připravený se smířit s jakoukoli variantou. Mimochodem, já se na náš český… 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Jak jste řekl, když se to schválí /souzvuk hlasů/… 

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:

…já se na náš český systém v letošních volbách těším, takže já s tím nemám problém s tím poměrným zastoupením. Já pouze fabuluji, co by bylo potřeba, kdyby. Ale pokud by byl zvolen hejtmanem… 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Tohle /souzvuk hlasů/ systému? 

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:

Mohla by být, protože by potom takto mohlo dojít k tomu, že nejenom, že lídr vítězné kandidátky nebude druhý, ale může být třetí, čtvrtý, pátý a to by znamenalo, že ti jednotliví kandidáti by museli postupně odstupovat, pokud by nechtěli vykonávat danou funkci. A tady by se pak nakonec mohlo ukázat, že ty kandidátky jsou nekvalitně sestaveny, že tam jsou lidé, kteří nechtějí reálně spravovat kraje, jsou to pouze tváře, aby oslovili voliče, ale přitom ve skutečnosti nechtějí být těmi zodpovědnými. Ale to jsou všechno otázky, které podle mě pokládáme předčasně. Musíme si říct systémově, jestli ano nebo ne, a já říkám jsem připraven na jakoukoli variantu. 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Otevřeli jsme debatu o tom, jestli to bude nebo nebude a zjišťujeme názory. Pane Kupko, stejná otázka, nevnese to možná daleko více krizových momentů nebo nestabilních momentů do sestavování rad zastupitelstev? 

Martin KUPKA, místopředseda strany a starosta Líbeznic /ODS/:

Já už jsem na to vlastně odpověděl. Já se opravdu toho kroku toho návrhu bojím, protože má celou řadu dalších neznámých, na které ta diskuse může následně upozornit, ale jedno z vážných rizik je opravdu populismus. Další vážné riziko je menší kontrola i potom pro toho, kdo je tímto způsobem volen, protože jiný návrh přímé volby potom zahrnoval, protože ten mandát pochází od voličů, tak jedině voliči jsou schopni ho zase odejmout. To znamená v případě návrhu, který leží ve sněmovně, by to bylo obecní referendum, které by potom mohlo odvolávat onoho starostu. No než by se občané sešli k tomu, aby toho starostu odvolali, tak to by se opravdu muselo v té obci dít něco hrozného, protože by se samozřejmě o celé řadě těch věcí vůbec nemuseli dozvídat. Já se prostě bojím toho otevírat přímou volbu starostů, hejtmanů jako Pandořinu skříňku, ze které opravdu může následně do českého politického systému vytéct celá řada nemocí, celá řada neduhů a celá řada nových problémů, o kterých teď třeba ani netušíme. 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

A to není nedůvěra ve voliče? Tak ať si rozhoduje volič, i když to třeba… 

Martin KUPKA, místopředseda strany a starosta Líbeznic /ODS/:

To není nedůvěra. 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

I když to třeba přinese problémy, neduhy, nemoci. 

Martin KUPKA, místopředseda strany a starosta Líbeznic /ODS/:

Ale přece on dneska se rozhoduje také, vidí dobře, koho volí na kandidátkách politických stran a může určovat a ovlivňovat výslednou volbu svými preferenčními hlasy. Můžeme se bavit o tom, jak ten systém dále upravit, jak ho zjednodušit, to je třeba věc, po které já bych volal. Ale ani ta přímá volba, jak se ukazuje a ukázalo se to i na Slovensku, není cestou ke zjednodušení systému, ke zjednodušení voleb, ale začasté daleko více komplikací a mimochodem v případě Slovenska je to ona dvoukolová volba, která přináší také problémy a nakonec nutí i občany hledat potom o týden nebo o 14 dní později znovu cestu do volebních místností a to při množství voleb, které nás čekají v následujících letech, je další riziko, kterému bychom čelili. 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ta odvolatelnost politiků, kterou tady zmínil pan Kupka, o tom prezident republiky nemluvil, ale v debatách o přímé volbě těchto funkcionářů se to čas od času zmíní. To je na místě i odvolatelnost politiků by měla být zakotvena podle vašeho názoru? 

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:

Pokud bychom přijali variantu přímé volby, tak pravděpodobně by bylo dobré, abychom zvážili i toto. Musíme si pojmenovat plusy minusy. Já s tím opravdu nemám problém. V současné době máme místní krajské referendum, které zrovna tuto otázku vylučuje, je jednoznačně dána zastupitelstvu, zastupitelstvo nese politickou zodpovědnost jak na kraji, tak na obci, ale ve chvíli, kdy by byla přímá volba, tak už bychom museli hledat cesty třebas i k tomuto, protože ta zodpovědnost by byla přímo k voličům a já si myslím, že pak by bylo na místě hledat i cestu k odvolatelnosti. A zase by se musely stanovit kvóty, počet případných podpisů pod dané petice a tak dál a tak dál. 
 

Martin KUPKA, místopředseda strany a starosta Líbeznic /ODS/:

Já k tomu nemám mnoho co doplňovat. Mně připadá, že už z téhle debata vlastně vyznívá… 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Tak už nemusíte. 

Martin KUPKA, místopředseda strany a starosta Líbeznic /ODS/:

…že to možná je víc komplikace, ale možná přece jenom stojí za to někdy důvěřovat tomu systému, v němž žijeme, protože negeneruje tolik závažných problémů, a to koneckonců, že do té politiky vstupuje někdo zaštítěný politickou stranou s jejími programy, svými ideály, myšlenkami, tak to přece také hraje roli. Ono to tu a tam zaniká, ale na druhou stranu i v těch dalších volbách tohle bude také pro voliče přeci důležitý signál, jestli ten dotyčný také kromě toho, že tam přichází se svojí tváří, tak už z jeho účasti na nějaké kandidátce je možné vyrozumět, jestli smýšlí pravicově nebo levicově, jestli se na zadlužení obce či kraje dívá tak či onak, protože i na tom se to rozpozná, jestli spíš pro rozdělování, rozdávání… 

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:

To zrovna bych s vámi nesouhlasil, protože za naší vlády, já jsem přebíral kraj zadlužený 2,4 miliardy korun za vlád ODS a tehdejší koalice pro Pardubický kraj a já budu ho budu předávat zástupci s 1,4 miliardy, to je tak, jak víte… 

Martin KUPKA, místopředseda strany a starosta Líbeznic /ODS/:

To je opravdu velmi individuální, protože… 

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:

Je to skutečně individuální a nemyslím si, že pravice levice je v rozhazování peněz, to se asi neshodneme. 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pánové, děkuju za vaši debatu, která určitě bude pokračovat, snad jste mluvil o tom, že jsme na začátku té debaty a pochopitelně budeme dál sledovat, kam případná změna volebního systému spěje nebo nespěje. Děkuju, že jste přišli, na shledanou. 

Martin KUPKA, místopředseda strany a starosta Líbeznic /ODS/:

Také děkuji. 

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:

Na viděnou. 

štítky: # # # #