Ministerstvo pro místní rozvoj nezvládá čerpání z evropských fondů

15. října 2015,

Říká se, že samochvála smrdí a když je to samochvála neopodstatněná, smrdí ještě více. Skutečnost, že roční vládnutí ministryně Šlechtové rozhodně není tak dokonalé, jak sama tvrdí, lze totiž dokázat na tvrdých datech, která sama předložila vládě.

 
Čerpání evropských fondů je mantrou jak premiéra Sobotky, tak si ho jako prioritu vytyčila ministryně Šlechtová při nástupu do funkce, přesto Česká republika podle dat z konce srpna nedočerpala 191 mld. Kč.
 
„Z hlediska čerpání je paradoxně jeden z nejhorších Integrovaný operační program, který má v gesci právě MMR. Zatím dokázal vyčerpat pouhých 66 % alokovaných prostředků. To nám ministryně ve své skromnosti vůbec nezmínila. Tato vláda je u moci již téměř 2 roky. Vymlouvat se na vlády předchozí do nekonečna nejde. Existují přitom operační programy, které zvládly vyčerpat přes 80 % všech prostředků, ale operační program ministryně Šlechtové mezi ně nepatří,“ konstatuje místopředseda ODS Martin Kupka.
 
Mezi další problémy resortu patří i nefunkčnost monitorovacího systému MS 2014+, jehož spuštění je nutné pro čerpání prostředků pro další programové období, či nový zákon o zadávání veřejných zakázek.
 
„Je naprosto neakceptovatelné, aby byl zákon předkládán na vládu s nevypořádanými připomínkami od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Zaprvé je spolupředkladatelem zákona, což ukazuje na to, jak kvalitně spolupráce mezi ÚOHS a MMR probíhala a zadruhé je ÚOHS instancí, u které budou případné spory mezi zadavateli a dodavateli řešeny. Přijetí tohoto zákona může vést k vyšší právní nejistotě, než je nyní. Obce a další zadavatelé se konečně naučili správně postupovat dle současného zákona a ministerstvo jim plánuje nadělit zákon nový, se kterým se budou muset naučit pracovat od začátku. Čeká jej určitě ještě náročná úprava ve Sněmovně,“ uzavírá Martin Kupka.
 

štítky: # # # #