Interpelace na ministra zdravotnictví ve věci VFN

20. prosince 2018, www.psp.cz

Ústní interpelace poslance Martina Kupky na ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama ve věci VFN.

Martin Kupka:
Děkuji moc za slovo. Rád bych se zeptal pana ministra na okolnosti odvolání ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice, protože z jejích vystoupení těsně po návštěvě u pana ministra a podle odezev primářů jednotlivých oddělení to vypadalo, jako by dostala onu pověstnou nabídku, která se nedá odmítnout, a už jsme ji také v českém politickém prostředí jednou zažili, že buďto odejde sama, anebo bude podáno trestní oznámení. Tak takhle nějak to zaznamenali někteří primáři Všeobecné fakultní nemocnice.
 
Rád bych se zeptal na další okolnosti, které se vztahují k důvodům, kdy mělo jít o porušení správného postupu při zadávání veřejných zakázek pro společnosti podnikatele Horáčka, tedy podnikatele, který ale například na Ministerstvu zdravotnictví, resp. jeho firmy měly zakázky také, a i za dob pana ministra byly podepsány dodatky těch smluv, tak bych se rád zeptal na to, zda tedy bude navrhovat odvolání sama sebe, nebo jak se vypořádá s tím, že za stejnou věc nebo za stejná pochybení měla odejít Dana Jurásková.
 
Stejně tak bych se chtěl zeptat jako další dotaz, jak se vypořádá se svými stranickými kolegy ze Středočeského kraje, kteří přímo prosazovali, aby firmy podnikatele Horáčka uzavřely smlouvy se středočeskými nemocnicemi, jak se to všechno má k sobě a zda tedy měří stejným metrem sobě a svým kolegům a zda pak měří stejným metrem Daně Juráskové, nebo jestli to celé byla jenom záminka, jak se zbavit nepohodlného ředitele, resp. ředitelky.
 
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch:
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vážený pane poslanče, budu se snažit strukturovat odpověď tak, jak byla strukturována i vaše otázka, nebo interpelace.
 
Já jsem skutečně k tomuto kroku přistoupil na základě řady informací. Některé jsou informace, které ani nemohu úplně veřejně probírat a prezentovat. Ale musím říci, že rozhodně jednání s paní ředitelkou Juráskovou takto neprobíhalo, jak prezentujete, nebo jak ona prezentovala. Určitě na jednání nezaznělo nic, že na ni bude podáno trestní oznámení.
 
My jsme provedli v té nemocnici veřejnosprávní kontrolu, tak jako ji provádíme standardně. Říkal jsem, že budu kontrolovat nemocnice více, které jsou tedy v gesci Ministerstva zdravotnictví. Není to první veřejnosprávní kontrola a řada z nich dále i běží. A v této veřejnosprávní kontrole, ano, zaměřili jsme se na firmy spojené s panem Horáčkem, s první chráněnou dílnou. Bylo tam zjištěno, že u některých zakázek této společnosti – zdůrazňuji u některých, to není tak, to není principiálně špatně, že tam jsou zakázky první chráněné dílny, ostatně tato firma, pokud vím, má zakázky skoro všude, u policie – to není ten problém, ten problém je, pokud v rámci té zakázky vidíme, že tam došlo k pochybení, k poměrně závažným pochybením, porušení rozpočtové kázně, která byla konstatována veřejnosprávní kontrolou, a k určité manipulaci. A na základě toho jsme to trestní oznámení podali na neznámého pachatele, nikoli na paní ředitelku. A znovu opakuji, toto bychom podali tak či tak na základě toho, že dnes se vedou nějaké kauzy, trestní řízení v rámci Nemocnice Na Bulovce. Myslíme si, že pokud tady je určité podezření, že tam mohlo dojít k nějakým pochybením, tak je i mou povinností, aby i tady policie případně to prošetřila. A jestli ukáže, že to nebyl problém, tak trestněprávní nebyl, ale na druhou stranu porušení rozpočtové kázně tam bylo konstatováno, bylo tam konstatováno porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.
 
Toto jsem sdělil paní bývalé ředitelce. Ta debata byla samozřejmě vedena v tom smyslu, že se dohodneme, že zkrátka ona skončí. A ona říkala, že neskončí, že je přesvědčena o tom, že všechno udělala správně. A já jsem říkal, že nemám v ní důvěru na základě řady informací, a že ji tedy odvolám. Ale nikdy nepadlo nic o trestním oznámení, nebo že by to bylo takto postaveno. To zásadně odmítám. Dokonce u toho byl i svědek. Takže to se dá i doložit.
 
Ale myslím, že to není to podstatné. Podstatná je ta věcná materie. A myslím si, že je v mé pravomoci, pokud zkrátka nemám důvěru k řediteli nemocnice, kterou přímo řídím, na základě určitých informací, které jsou i potvrzeny, a na základě například veřejnosprávní kontroly, tak to není nic, co by bylo nějak za hranou nebo nebylo legitimní.
 
Pokud jde o zakázky na Ministerstvu zdravotnictví, resp. jedna zakázka, na úklid, tak musím říci, že ta byla vysoutěžena už za mého předchůdce. Ta firma tam působila. A znovu říkám, není to o tom, že jakákoli zakázka je a priori špatně, pokud v ní nedošlo k pochybení. Já jsem se ale rozhodl, že s tou firmou ukončím spolupráci, protože na ni byly poměrně velké stížnosti z hlediska kvality jejích služeb. Ovšem je jasné, že někdo uklízet musí a že vypsat zakázku a vysoutěžit ji nějaký čas trvá. Takže je jasné, že tam muselo být určité přechodné období několika měsíců, kdy tato firma ještě tam působila. Ale pak jsme ji přesoutěžili a vysoutěžili jsme jiného dodavatele těchto služeb. Na tom nevidím nic špatného. Bylo to zcela v souladu se zákonem a původně ta firma byla vysoutěžena mým předchůdcem a my jsme pouze v rámci nějakého přechodného období potřebovali to dořešit tak, abychom mohli vysoutěžit nového dodavatele, který dnes dodává úklidové služby. Takže tam skutečně není důvod k tomu, aby byl kdokoliv odvolán. Nebo, že by tam došlo k něčemu nezákonnému.
 
A pokud jde o ty středočeské nemocnice, ano, já jsem ty informace také zaslechl. Nejsem z toho šťastný, ale nemám v tomto směru žádnou kompetenci (upozornění na čas), abych do toho mohl zasáhnout. A musí to řešit policie, která podle mne to vyšetřuje.
 
Martin Kupka:
Rozumím tomu tedy tak, že onen rozhovor proběhl, vy jste ta podezření vyslovil a pojal jste jako důvod k odvolání. Pak ale se chci zeptat, jak to učiníte v případě svých kolegů ve vládě, kde se nejedná jen o podezření, ale třeba i o trestní stíhání anebo o reálný zájem Policie ČR. Jestli budete v tomhle směru také stejně důsledný. Protože takový postoj bych pak předpokládal a očekával. A co se týče kolegů ve Středočeském kraji, tak pak přijímám tu odpověď, kterou jste zmínil.
 
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch:
Tak pokud jde o kolegy ve vládě, já myslím, že toto spolu principiálně nesouvisí. Já jsem tady odpovědný za řízení přímo řízených nemocnic, resp. vůbec organizací. Je jich asi 70, které jsou pod Ministerstvem zdravotnictví. A toto je otázka manažerská. Pokud kontrola shledá pochybení, a nemusí být vůbec trestněprávní, tady nejde o tu trestněprávní rovinu, tady jde o rovinu porušení rozpočtové kázně, pochybení při zadání veřejné zakázky, zakázky, která nebyla úplně drobná, šlo o úklidové služby za zhruba 230 milionů korun, tak zkrátka konám. A musím říct, že těch informací bylo vícero. Znovu opakuji, ne úplně všechny se dají veřejně prezentovat. A je to o nějaké důvěře. A pokud já jsem za ty nemocnice odpovědný a mám je řídit a je to v mé kompetenci, tak zkrátka chci mít k ředitelům, kteří je řídí, důvěru. Na tom nevidím nic špatného. To nemá vůbec nic společného s politikou ani nějakou politickou rovinou. To je skutečně čistě jen manažerská otázka. Takže to k tomu.
 
A pokud jde o středočeské nemocnice, já to nehodnotím. Samozřejmě mám nějaké informace, které asi byly i v médiích. Ale musí je prověřit někdo jiný. Já ani středočeské nemocnice neřídím. Znovu, stejně jako jsem v předchozí interpelaci říkal, že jsou nemocnice, které mají pod sebou kraje, tyto nemocnice řídí kraje a musí si prověřit, co se v nich dělo. Děkuji.
 
 

štítky: # # # # #